Čísla o vzájemném obchodu Číny s Ruskem vykazují v posledních letech, a zejména pak letos, ohromné nárůsty, nicméně plného potenciálu vzájemné ekonomické spolupráce zdaleka nebylo ještě dosaženo, zvláště v regionální spolupráci blízkých pohraničních oblastí, kdy tyto věci vždy závisí na místních dopravních infrastrukturách. (Foto: Flickr / ilustrační)

A teď v pátek 10. června došlo k jedné významné události, která má na novou úroveň dostat propojenost východní Sibiře s přilehlými oblastmi, kdy dosavadní přístavy a potrubí jsou již doplněny dálničním mostem, takže teď si tam lidé z měst na obou stranách řeky budou moci zajet k sousedům do vedlejší země na víkendový nákup a místní obchody mohou objednávat pečivo z pekárny odvedle za řekou.

Tento první čínsko-ruský dálniční most se táhne z čínského města Heihe v provincii Heilongjianch přes stejnojmennou řeku Heilongjiang – čili Černý drak – do ruského Blagověščenska – tj. do metropole místní oblasti pojmenované také podle té řeky, která v Ruštině nese nám asi známější jméno Amur a bývá označovaná i za Asijskou „Amazonku“.

Očekává se, že toto nové dálniční spojení v první vlně přinese prudký nárůst obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty a kooperaci i na úrovni místních malých a středních podniků. Obě země souběžně s tím na obou stranách řeky zřizují zónu přeshraniční ekonomické spolupráce, aby vzájemné otvírání komplexní kooperace sousedících regionů získalo okamžitě na co největší hybnosti.

Přes video-link se pátečního otvíracího ceremoniálu zúčastnili dva vrcholní vládní činitelé obou zemí, v jejichž působnosti tato záležitost je, čínský vicepremiér Hu Chunhua a ruský místopředseda vlády a zmocněnec prezidenta pro Dálněvýchodní federální distrik Jurij Trutněv.

Hu připomněl, že tento dálniční most patří mezi významné přeshraniční infrastrukturní projekty, na jejichž rychlou realizaci tlačí prezidenti obou zemí.

„Čína je připravena sejít se s Ruskem na půli cesty po tomto mostě a otevření tohoto mostu bude znamenat trvalý tlak na větší vzájemnou provázanost a poskytne lepší a pohodlnější celní vypořádávání a logistické služby v oboustranném toku lidí a obchodu,“ komentoval otevření Hu.

Prozatím zde pohyb zboží a lidí probíhal loděmi a potrubími, ale dálniční spojení do ekonomického prorůstání obou oblastí vnese dalšího osobnějšího a bezprostřednějšího ducha.

V přilehlém ruském regionu došlo v poslední době ke značnému rozmachu zemědělství a potravinářství, což má i nemalý potenciál k růstu. Nevýhodou tohoto regionu, který dovede produkovat daleko více potravy, než sám spotřebuje, je jeho značná odlehlost od dalších spotřebitelů, což pochopitelně je třeba u takových čerstvě upečených dortíků určitá nevýhoda. Ovšem s otevřením dálničního mostu nastává situace, kdy by nemělo být doslova problém nechat si do Heihe dovézt pizzu z Blagověščenska, a tak se místní zemědělci a potravináři těší, že se pro ně otvírá úplně nová éra.

Do postavení tohoto prvního mostu probíhala doprava přes řeku skrze říční přístav s největší kapacitou v Číně a s nejkratší dopravní vzdáleností, který si však nebude moci stěžovat, že po otevření dokončovaných mostů by neměl co dělat. Naopak doprava přes něj stejně neustále poroste. Přístav však v zimě zamrzá a lodní doprava je tu možná jen 240 dnů v roce. Mimo tuto sezónu jezdí buď náklaďáky po zamrzlé řece, nebo po říčním povrchu proudí dopravní vznášedla.

Čeká se, že všechny tyto formy dopravy zde budou zažívat boom, neboť obě přilehlé oblasti budou díky těmto dopravních infrastrukturám ekonomicky prorůstat a některá odvětví jako zemědělství a potravinářství díky těmto propojením porostou rychleji. Je samozřejmě jisté, že obě strany jsou si takovýmto vývojem narůstající a trvalé spolupráce jisty. Budování obdobných infrastruktur se nedělá, pokud není jistota, že budou v nejbližších desetiletích plně vytíženy. A vždy se tím otvírají nové příležitosti, takže teď lze čekat značný příliv rozvojových investic po obou stranách mostů a přístavů. Po obou březích Amuru, čili Černého draka –Heilongjiang – se tedy dá čekat výrazné ekonomické oživení a transformace spolupráce na novou úroveň.

Nárůst obchodů obou zemí v posledních letech roste ohromným tempem a letošní rok přímo raketově, kdy za prvních pět měsíců letošního roku podle dat čínské celní správy narostl o 46,5 procenta, přičemž tento trend zrychluje, neboť před započtením pátého měsíce to bylo 37,8 procenta.

Na této situaci se samozřejmě podílí řada faktorů, kdy přesměrování dodavatelských řetězců Ruska nejen do Číny, nýbrž i do širší Asie, má mj. návaznost na bezzubé pokusy Západu o sankce na tuto komoditami oplývající zemi za její zapojení do Ukrajinské krize. Jenže ve hře jsou i jiné faktory, jako přirozený trend propojování dvou sousedících zemí – Číny a Ruska – které jsou tak vysoce vzájemně komplementární. Díky tomuto trendu tedy vznikají nové dopravní, logistické aj. infrastruktury, k nimž patří i tento 1 284 metrů dlouhý most přes Černého draka – Heilongjiang čili Amur, který se stavěl už od konce roku 2016, spojení překlenutí obou stran hrubou nosnou konstrukcí proběhlo 31. května 2016. Celkový dálniční projekt, jehož je mostní konstrukce klíčovou částí představující investici 2,47 miliardy yuanů (369 milionů dolarů) je dlouhý 19,9 kilometrů, z nichž 6,5 kilometru vede po čínském území, než se napojí na návazné cesty, a 13,4 kilometru se táhne před navázáním na další trasy Ruskem. Jde o jeden z projektů označovaných za vlajkové lodi možná největšího projektu naší éry – Čínou zosnované mezinárodní Iniciativy Pásu a cesty (BRI) přezdívané i Nová Hedvábná stezka.

Maximální zátěž mostu schválená po závěrečných testech postavené konstrukce je 318 tun. Potřebu vybudování tohoto mostu pociťovaly místní regiony a zdejší podniky velice naléhavě, proto se na rychlé dokončení trochu tlačilo. Loni se zavazovala Čína s Ruskem k co nejrychlejšímu dokončení a zprovoznění dálničního mostu z Heihe do Blagověščenska ve společném komuniké z 25. pravidelné porady mezi čínským a ruským premiérem.

A tento most nemá být také jediným, který obě země spojí suchou nohou přes asijský veletok Amur. V dubnu dokončilo Rusko svoji část stavby prvního železničního mostu mezi Čínou a Ruskem z Tongjiangu do Nižnělenikskoje, po němž se má provoz rozběhnout už co nevidět. Dostupnost této levné a rychlé dopravy nepochybně dodá prudkému rozmachu hospodářské spolupráce obou zemí novou dynamiku.

Jelikož k velice podobnému vývoji dochází i na jihu Číny na hranicích se zeměmi ASEAN, které se rovněž propojují s čínskou sítí dopravních infrastrukturu, a na západ od Číny ve Střední Asii můžeme mluvit o rozšiřování a provazování asijské kontinentální dopravní sítě do jednoho celku.

Zdroj: cri.cn