Norští vědci objevili v severní oblasti země kovy vzácných zemin. Objev má potenciál změnit ekonomiku země a zajistit jí místo hlavního hráče na světovém trhu s vyspělými technologiemi a ekologickými technologiemi. Kromě toho by nálezy mohly snížit závislost Evropy na Číně, pokud jde o kritické kovy.

Dnes se předpokládá, že Čína má více než 80 % podíl na mnoha kovech, které jsou potřebné pro řešení ekologické energie, jako jsou kovy vzácných zemin používané v elektromobilech a větrných turbínách.

Karl Kristensen, konzultant společnosti Bergfald Environmental Consultants, říká, že ekologický posun v ekonomice jen znásobí závislost světa na těchto materiálech. Ve své přednášce na toto téma během ekonomického festivalu KÅKÅnomics v norském Stavangeru v říjnu 2022 upozornil, že Čína téměř zcela ovládá trh s kovy vzácných zemin.

Objev v Norsku byl učiněn při běžném průzkumu regionu a byl potvrzen rozsáhlými vrty a analýzami.

Předpokládá se, že ložiska patří k největším svého druhu na světě, a potenciál pro další objevy v této oblasti je značný.

Za provedení průzkumu, který vedl k nálezu, bylo zodpovědné Norské ředitelství pro ropu (NPD). „NPD získávalo odborné znalosti po mnoho let, částečně díky řadě expedic. Zmapovali jsme příslušné oblasti, shromáždili data a odebrali velké množství vzorků minerálů,“ uvedl Kjersti Dahle, ředitel pro technologie, analýzy a koexistenci v NPD.

Výzkum NPD ukázal, že v norském kontinentálním šelfu se nachází rozsáhlá oblast s významnými zásobami nerostných surovin, zejména v hlubokomořských oblastech, kde se koncentruje několik těchto minerálů. Norská vláda a NPD nyní spolupracují na vytvoření nezbytného rámce pro udržitelný a odpovědný průzkum a využívání těchto nerostných surovin. Důraz je kladen na zajištění ochrany mořského prostředí, zachování rozmanitosti mořského života a zmírnění dopadů činností spojených s průzkumem a těžbou nerostných surovin.

Objev těchto nerostů v norském kontinentálním šelfu je považován za významný krok vpřed v úsilí země snížit svou závislost na dovozu nerostů a stát se předním hráčem v oblasti výroby udržitelných technologií. Zpráva NPD bude nyní sloužit jako podklad pro další výzkumné a průzkumné činnosti v příštích letech.

„Z kovů nalezených na mořském dně ve zkoumané oblasti se na seznamu kritických nerostů Evropské komise nacházejí hořčík, niob, kobalt a minerály vzácných zemin,“ uvedl NPD ve svém prohlášení k výzkumu.

Dodavatelský řetězec kovů vzácných zemin na Západě

Norský nález je výsledkem obnovy dodavatelského řetězce minerálů vzácných zemin na Západě. Navazuje na dřívější oznámení švédské těžební společnosti LKAB z ledna 2023. Společnost LKAB oznámila objev největšího evropského ložiska oxidů vzácných zemin na dalekém severu země. Objev byl označen za pozitivní nejen pro společnost, region a Švédsko, ale také pro Evropu a klima.

Aby západní země snížily závislost na Číně, investují do průzkumu, těžby a zpracování těchto nerostů. Například Spojené státy financují projekty na těžbu vzácných zemin z uhlí a fosfátů a pracují také na recyklačních technologiích, aby snížily potřebu nových nerostů. Evropa usiluje o zajištění vlastních dodávek vzácných zemin a financuje výzkum nových technologií těžby a zpracování těchto nerostů. Přestavba dodavatelského řetězce vzácných zemin je krokem ke snížení závislosti na Číně a zajištění udržitelné budoucnosti pro technologie a ekologická energetická řešení.

Zdroj: theepochtimes.com