Včera proběhla jednání Rady Rusko-NATO, kde se jednalo o návrzích ze strany Ruska o bezpečnostních zárukách, mezi požadavky ruské strany patří nerozšiřování NATO dál na Východ a návrat ke konfiguraci z roku 1997. (Foto: Flickr)

Západ ale tyto požadavky odmítá s tím, že západní lídři nikdy neslibovali, že se NATO nebude dál rozšiřovat na Východ, své stanovisko k těmto tvrzením uveřejnilo i Velvyslanectví RF na Slovensku.

Podle Velvyslanectví RF v SR tato tvrzení nejsou pravdivá a na důkaz toho uvedlo několik odtajněných záznamů rozhovorů s představiteli západních zemí.

V souvislosti s pořád častějšími publikacemi v médiích, které tvrdí, že západní lídři nikdy neslibovali nerozšíření NATO na Východ, bychom rádi citovali přímo z odtajněných záznamů rozhovorů představitelů sovětského vedení s ministrem zahraničních věcí USA J. Bakerem, německým kancléřem H. Kohlem, předsedou vlády Velké Británie J. Majorem, ministrem zahraničních věcí Velké Británie D. Hurdem a francouzským prezidentem F. Mitterrandem. Citáty pocházejí z knihy J. M. Primakova Schůzky na křižovatkách,“ uvádí se na účtu na Facebooku.

Dále následují zmíněné ukázky z rozhovorů, jako první rozhovor bývalého ministra zahraničních věcí USA Jamese Bakera s Michailem Sergejevičem Gorbačovem z únoru 1990.

„NATO je mechanismem, který zabezpečuje přítomnost Spojených států v Evropě. V případě likvidace NATO by už takový mechanismus přítomnosti USA v Evropě neexistoval. Chápeme, že nejen pro Sovětský svaz, ale i pro jiné evropské země je důležité mít záruku, že když si v rámci NATO Spojené státy zachovají svoji přítomnost v Německu, tak se jurisdikce nebo vojenská přítomnost NATO nerozšíří směrem na Východ ani o jeden coul.“

„Domníváme se, že konzultace a jednání v rámci mechanismu ,dva plus čtyři’ poskytnou záruku, že sjednocení Německa nebude vést k rozšiřování vojenské organizace NATO na Východ,“ uvádí se v příspěvku.

Dále se uvádí rozhovor Gorbačova s federálním kancléřem Německé spolkové republiky H. Kohlem z únoru 1990.

„Domníváme se, že NATO nesmí rozšiřovat sféru své působnosti. V této otázce je třeba najít rozumné řešení,“ řekl Kohl s tím, že dobře rozumí bezpečnostním zájmům Sovětského svazu a je přesvědčen, že Gorbačov srozumitelně vysvětlí občanům SSSR, oč se jedná. „Jedna věc je, když spolu mluvíme my a jiná, když mluví prostý lid. On má v živé paměti osud svých otců a bratrů,“ uvedl tehdy Kohl.

Dále jsou na stránce velvyslanectví zmíněna slova ministra obrany SSSR D. T. Jazova z roku 1991, který řekl Gorbačovovi to, že premiér Velké Británie John Major nepředpokládá, že by se východoevropské země mohly v budoucnu stát částí NATO.

Bývalý prezident Francie François Mitterrand během rozhovoru s Gorbačovem v roce 1991 uvedl: „Je tady ještě jeden důvod. Každý ze zmíněných států (šlo o bývalé členy Varšavské smlouvy, pozn. J. P.) se bude snažit zajistit svoji bezpečnost uzavřením separátní smlouvy. S kým? Je jasné, že s NATO. Jenomže taková perspektiva v případě SSSR nepřichází v úvahu. Toto vzbudí u Sovětského svazu pocit izolace nebo až obklíčení. Jsem přesvědčen, že taková cesta by pro Evropu nebyla správná.“

Zdroj: snews.com