Čína se zavázala k plné realizaci ekologického a vysoce kvalitního rozvoje a k tomu, že bude usilovat o dosažení vrcholu emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060, čehož není pro tuto největší rozvojovou zemi snadné dosáhnout.

Čína to současně považuje za příležitost ke zlepšení své ekonomiky a za základ pro dosažení udržitelného rozvoje. Rozšiřující se čínský trh v oblasti snižování emisí uhlíku zároveň poskytne nadnárodním společnostem nové obchodní příležitosti.

Generální ředitel společnosti Maersk Asia Pacific, největší světové přepravní společnosti přepravující kontejnery, pan Ditlev Blicher dne 18. června uvedl, že Čína bude hrát klíčovou roli při zajišťování toho, aby globální logistický průmysl účinně reagoval na výzvy změny klimatu.

Ditlev dodal, že společnost Maersk v loňském roce vypravila 210 mezikontinentálních vlaků na míru z Číny do evropských zemí (včetně Německa a Francie). Emise oxidu uhličitého na kilogram železniční nákladní dopravy jsou výrazně nižší než emise letecké nákladní dopravy. Společnost Maersk investovala spoustu peněz do železničních řešení s cílem moci přepravovat potenciální objemy leteckého nákladu z Číny do Evropy po železnici. Očekává, že v budoucnu bude v této oblasti pokračovat v rozšiřování spolupráce s Čínou.

Shodou okolností prezident francouzské skupiny Michelin Group, která je považována za globálního lídra v oblasti pneumatik, pan Kamran Vossoughi v rozhovoru v polovině dubna tohoto roku rovněž uvedl, že v kontextu globálních obav o změnu klimatu Čína loni oznámila, že dosáhne vrcholu emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060, „plán snížení emisí uhlíku této ekonomické síly je pro Michelin vynikající příležitostí.“ Skupina Michelin dříve oznámila, že v roce 2050 dosáhne 100 % udržitelnosti materiálů pro výrobu pneumatik. Tento bod se shoduje s cíli snižování uhlíku a ekologicky udržitelného rozvoje navrženými v čínském 14. pětiletém plánu. „Čína se stále více posouvá k vysoce kvalitnímu rozvoji a věnuje stále větší pozornost zlepšování kvality života a štěstí lidí. Mám plnou důvěru v budoucnost čínského trhu.“

V souvislosti s realizací plánu na snižování emisí uhlíku patří ke klíčovým oblastem pro budoucí zelený rozvoj Číny rozvoj obnovitelné energie, ekologická a nízkouhlíková doprava, mezinárodní letecká a námořní spoluprací a tak dále.

Německá společnost Scholz Holding Gmbh, která je jedním z největších recyklátorů kovového šrotu na světě s více než 150letou historií, je přitahována vzkvétajícím čínským trhem s recyklací lithiových baterií v odvětví energetických vozidel. Generální ředitel společnosti Rafael Suchan v rozhovoru před letošním výročním zasedáním Fóra Boao pro Asii uvedl, že čínský cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060 představuje obrovský závazek vlády k zelené ekonomice a také poskytuje podporu společnostem zabývajícím se recyklací baterií.

„Čínský průmysl elektrických vozidel nyní zažívá boom. To v příštích 5–10 letech vytvoří velké příležitosti pro nás, kteří již vyvinuli technologie recyklace automobilů a baterií. Zejména téměř 50 % světových elektrických vozidel je v Číně.“

Odborníci předpovídají, že vzhledem k tomu, že Čína věnuje větší pozornost ekologickému rozvoji, neustále se rozvíjející čínský trh poskytne zahraničním podnikatelům obrovské příležitosti v oblasti snižování emisí uhlíku.

Zdroj: cri.cn