Koncem května mají v Makedonii začít velká cvičení NATO. Sputnik získal informace, že se jich kromě jiné techniky zúčastní také americké bombardéry, jež byly použity během operace aliance proti Jugoslávii. (Foto: Robert Sulivan)

Srbští vojenští experti vysvětlují, proč Srbům není po chuti tato demonstrace vojenské síly USA v balkánském regionu.

20. května startují v Severní Makedonii na polygonu Krivolak velká cvičení NATO Rozhodný úder, jež se mají stát největšími vojenskými cvičeními na území této balkánské země za dobu její existence po vyhlášení nezávislosti. Cvičení mají trvat téměř dva měsíce, do 15. června.

Předpokládá se, že se jich zúčastní dva tisíce makedonských a stejný počet amerických vojáků z Evropského velení americké armády, 100 vojáků černohorské armády a také celkem 75 vojáků z Bulharska, Albánie a Litvy. Má být nasazeno na 450 kusů vojenské techniky různého určení.

Připomeneme, že protokol o připojení Severní Makedonie k Severoatlantické alianci byl podepsán 6. února na bruselském summitu NATO, avšak bývalá jugoslávská republika není oficiálně členem této organizace, dokud protokol nebude ratifikován všemi 29 členskými státy NATO a parlamentem samotné Severní Makedonie.

Podle názoru srbského vojenského experta Aleksandara Radiće Skopje bylo nadšené velkými manévry NATO na svém území kvůli vlastním vnitřním příčinám a strategiím:

„Makedoncům se to všechno zamlouvá, protože z vnitropolitických důvodů potřebují nějaké viditelné aktivity, aby přispěli ke vstupu do NATO a k rozšíření spolupráce s USA.“

Radić nedávno navštívil Ministerstvo obrany Severní Makedonie a podělil se se Sputnikem získanými informacemi, podle kterých mají být během těchto cvičení nasazeny také bombardéry B-1B, jež byly aktivně používány aliancí při bombardování Jugoslávie v roce 1999, rovněž v Afghánistánu a Iráku. Velmi zřídka je používají na cvičeních v Evropě. Pro Balkán je to vůbec bezprecedentní rozhodnutí, řekl Radić.

„Nasazení dvou těchto letounů znamená jisté politické poselství, které má ukázat dominanci USA na tomto území. Bombardéry zřejmě přiletí do Makedonie z britské základny, kam předtím přiletí z USA. Vstoupí do makedonského vzdušného prostoru, shodí bomby nad polygonem a odletí zpátky, což podle mého názoru vyvolá značný ohlas naší veřejnosti,“ předpokládá Radič.

Předseda Eurasijského bezpečnostního fóra Mitar Kovać řekl ve svém komentáři pro Sputnik, že pro Srbsko je samotný fakt těchto cvičení u jeho hranic velkým důvodem ke znepokojení.

Řekl, že souhlas Skopje s účastí bombardérů B-1B, které před dvaceti lety přinášely smrt v jejich bezprostřední blízkosti, svědčí o obrovské loajalitě vůči NATO.

Kovać připomněl, že Bělehrad rovněž aktivně spolupracuje s Evropským velením americké armády, které je organizátorem Rozhodného úderu, takže podle jeho mínění není vyloučeno, že Američané požádají Srbsko o souhlas s letem přes jeho vzdušný prostor.

Mitar Kovać