Írán a Středoafrická republika byly zbaveny hlasovacích práv na Valném shromáždění OSN kvůli nesplacenému dluhu vůči této organizaci, vyplývá to z dopisu generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese předsedovi Valného shromáždění Volkanu Bozkırovi. (Foto: Flickr)

„V současnosti je pět členských zemí (pozn. OSN) v prodlení v souladu s podmínkami článku 19 Charty Spojených národů,“ uvádí se v dopisu.

Podle článku 19 člen Organizace spojených národů, který je v prodlení s platbou svých příspěvků, je zbaven hlasovacího práva ve Valném shromáždění OSN, „pokud částka jeho dluhu je rovna nebo převyšuje částku příspěvků, které měl zaplatit za dva předchozí roky“.

Valné shromáždění OSN však může zemi povolit účast v hlasování, pokud uzná, že ke zpoždění platby došlo v důsledku okolností, které nemohl stát kontrolovat.

V dopisu je seznam dlužníků, který tvoří pět států: Středoafrická republika, Írán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Komorské ostrovy a také Somálsko.

Nicméně Valné shromáždění posledním třem jmenovaným umožnila účast v hlasování až do konce tohoto zasedání. Po splacení dluhu stát opět získá hlasovací právo.

Jak vyplývá z dopisu Guterrese, Írán musí zaplatit 16 251 289 dolarů a Středoafrická republika 29 395 dolarů.