Myslím, že by se slušelo, aby firma Huawei zaplatila Dánsku za reklamu nebo mu alespoň poslat otevřený děkovný dopis. (Foto: Flickr)

Celkem bych čekal, že v souvislosti s poslední špehovací aférou USA, které odposlouchávají své spojence včetně, jak už je tradicí, německé kancléřky Merkelové, by mohly Huawei zakázky stoupnout na úkor amerických dodavatelů síťových technologií. A Němcům by to také mohlo dost hrát do karet.

Jak všichni už dobře víme, dánská zpravodajská služby kolaborovala s USA při odposleších komunikace jejich evropských spojenců a teď jsou toho v Evropě už plná média. K odposlouchávaným subjektům patřily i přední politické osobnosti kontinentu včetně zase notoricky odposlouchávané kancléřky Merkelové. Dánsko je blízký spojenec USA a díky své zeměpisné poloze je to jeden z hlavních komunikačních uzlů Evropy, kam se sbíhají podmořské kabely ze Skandinávie, Británie, Islandu, USA a propojují se zde s propletencem evropských komunikačních sítí. Značná část internetové, telefonní aj. komunikace prochází proto tudy. Pro americkou NSA odposlouchávající celý svět je Dánsko tedy rájem.

Že se k tomu Dánsko propůjčilo, by nemělo tak moc překvapovat. Ve spojenectví maličkého Dánska s USA je značná asymetrie a charakter skutečného partnerství to asi moc nemá. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby dánská vláda v této hře moc nejela, spíše nad ní zavírala oko. I u naší BIS mají někteří podezření, že ji diriguje více Langley než Praha.

Po odhaleních Edwarda Snowdena z roku 2013, který vynesl před oči celého světa americký program špehování jak Američanů, tak celé planety US PRISM, by na tom také nemělo nic překvapovat. Těžko asi předpokládat, že jen kvůli halasným vyjádřením nelibosti, jakou vyjadřovaly vlády evropských spojenců Ameriky, by se mohlo něco v americkém programu změnit. Lze tedy jen vítat, že se v Evropě teď našli takoví, kteří se podívali na to, jak tento systém dále funguje a samozřejmě našli, že situace je taková, jak se dalo čekat, a přes Dánsko mají USA „napíchlou“ celou Evropu.

Je to samozřejmě jen připomínka toho, jak má spojenectví USA s Evropou značně asymetrický charakter. A že nejde o spojenectví, ve kterém by se USA cítily být vázány nějakými pravidly a respektem k suverenitě svých spojenců. Když se ale chovají i ke svým spojencům skoro jako ke svému majetku, bylo by od kohokoliv na světě naivní očekávat, že se k nim USA budou chovat jinak, než s bohorovností, kdy bůh má přeci právo na vševědoucnost, tady ke špehování všech.

Míra, s jakou je možno všechny ty řečičky o upřímném spojenectví, vládě zákona a respektu k mezinárodnímu řádu spolu s upřímným vyznáváním všech těch ušlechtilých hodnot brát vážně, je tím velice názorně na očích celého světa ilustrována. Celý svět teď vidí, že jim VELKÝ BRATR USA věnuje bedlivou pozornost. A každý, zejména Evropan, by si měl ujasnit, že si potřebuje hledat vlastní cestu ochrany svých zájmů a dávat bedlivý pozor na všudypřítomné oko a ucho svého spojence, který asi šlechetně dohlíží na jeho demokracii, lidská práva a další hodnoty, jichž je tato země nejzářnějším příkladem pro celý svět.

Nějaké šarády s nótami, diplomatickými prohlášeními atp. na situaci asi těžko něco změní. Každý prostě ví, že USA dělají přesně to, z čeho obviňují jiné a kvůli čemuž je tedy označují za mocnosti zla. USA se neustále prohlašují za ubohou oběť kybernetických útoků, svádění občanů demokratických svobodných zemí k ideo-zločinům nedůvěry v hodnoty, systém a upřímnost politiků a z řízení voleb u nich i v jiných demokraciích způsobem účinnějším než vlastní domácí mediální mašinérie. Kdy toto domnělé těžko doložitelné počínání jejich geopolitických konkurentů je prý agresí a porušováním mezinárodního práva, zatímco tvrdě doložená zneužití komunikačních sítí, narušování důvěrnosti komunikace, vydržování různých neziskovek na území jiných zemí atp. jsou zřejmě bojem za dobrou věc, neboť svatý účel naplnění jejich ušlechtilých záměrů, světí jejich prostředky, jejichž používání je prý příznačné pro mocnosti zla, pokud to ovšem nepoužívají oni.

Dostali jsme se ale do situace dost podobné, jako při Snowdenových odhaleních roku 2013, řada věcí je však odlišná. Když s odhaleními přišel Snowden, dočkali se v počátcích žurnalisté, kteří si to dovolili šířit, pod tlak a média se šíření těch zpráv bránila. Ani politici, kteří tím byli postiženi, to nechtěli řešit moc veřejně. Ty informace si však své cestičky nacházely a nakonec to skončilo tím, že médium, které by se k informování o tom nepřidalo, jako by nebylo, a politik, který by se nad tím nepohoršoval, se také nejevil v dobrém světle.

Teď s tím ale hned od počátku přišla mainstreamová média zřejmě ve spolupráci s nějakými státními a korporátními činiteli. Dost se to podobá hře mocných kruhů tady v Evropě za účelem získat větší volnost ve věcech, v nichž USA na Evropu tlačí, třeba, aby se v rozporu s vlastními ekonomickými zájmy zapojila do izolování Ruska a Číny. Přitom ti, co tu hru v EU rozehráli, dost možná vynesli zatím jen menší karty a trumfy mají v záloze a jako vyjednávací páky.

Všude v Evropě i jinde ve světě se teď však důležitým tématem stane spolehlivé zabezpečení proti podobnému počínání USA v budoucnu, kdy každý ví, že nějaké diplomatické nóty a ujišťování Washingtonu nemají žádný skutečný účinek.

Ty evropské mocenské a nejspíš ekonomické kruhy, které tuto hru s velkou pravděpodobností rozehrály, budou chtít větší volnost v prosazování vlastních obchodních a dalších zájmů. Budou se tedy nejspíš snažit vymanit z nutnosti podřizovat své obchodní a investiční politiky Washingtonu, když jde o natolik lukrativní záležitosti jako obchody a investice s Čínou a s Ruskem. Větší kontrolu nad počínáním „spřátelených“ zpravodajských služeb na svém území a dost možná i nad počínáním spolupráce vlastních zpravodajských služeb v rámci součinností v NATO.

No a pak se to musí jistě odrazit v technických opatřeních, kdy si budou chtít budovat vlastní komunikační sítě po svém. Někteří lidé, když USA rozpoutaly hysterii kolem Huawei jako nebezpečné firmy, která spolupracuje s čínskými službami při kradení informací využívajících jejich komunikační sítě, se tomuto počínání vysmívali, že „jde o americký útok na firmu, do jejíchž technologií nemají američtí zpravodajci zadní vrátka, proto je nutno ji vyřadit z využití.“ Říká se to sice jako vtip, ale po Snowdenových odhaleních je jasné, že USA jsou zadními vrátky do ICT technologií posedlí. Na druhou stranu Huawei v Německu prošla sériemi nezávislých zkoumání, aniž by se jakýkoliv bezpečnostní nedostatek natožpak zadní vrátka našla.

Po těchto odhaleních bych se nedivil, kdyby se všude ve světě nejen v EU každý, kdo chce odolnou komunikaci, poohlížel po technologiích Huawei místo amerických sítí. Dánsko tedy Huawei mimoděk udělalo obrovskou reklamu.

Zdroj: cri.cn