Generální tajemník OSN Antonio Guterres v neděli vyzval k vedení Skupiny 20 (G20) v klimatických akcích. (Foto: Flickr)

„Svět naléhavě potřebuje jasný a jednoznačný závazek všech národů skupiny G20 k dosažení 1,5-stupňového cíle Pařížské dohody. Bez vedení skupiny G20 neexistuje cesta k tomuto cíli,“ uvedl Antonio Guterres ve svém prohlášení na zasedání ministrů životního prostředí, klimatu a energetiky G20.

„Tento signál zoufale potřebují miliardy lidí, kteří se již nacházejí v první linii klimatické krize, a trhy, investoři a průmysl, kteří požadují jistotu, že budoucnost zaměřená na nulové emise oxidu uhličitého je nevyhnutelná,“ uvedl Antonio Guterres.

Věda ukazuje, že k dosažení tohoto cíle musí svět dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení nebezpečných emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 45 procent oproti úrovním z roku 2010, ale k tomu má svět před sebou ještě dlouhou cestu, uvedl Antonio Guterres.

Do konference o změně klimatu v Glasgow ve Skotsku zbývá méně než 100 dní, a proto vyzval všechny vedoucí představitele skupiny G20 a další, aby se zavázali k nulovým emisím oxidu uhličitého do poloviny století, předložili ambicióznější národní plány v oblasti klimatu do roku 2030 a provedli konkrétní politiky a opatření v souladu s budoucností zaměřenou na nulové emise, včetně žádného nového uhlí po roce 2021, postupného ukončování dotací na fosilní paliva a souhlasu s mezinárodní minimální cenou uhlíku, jak navrhuje Mezinárodní měnový fond.

Skupina sedmi a další rozvinuté země musí rovněž předložit důvěryhodný balíček solidarity na podporu rozvojových zemí, včetně splnění cíle 100 miliard amerických dolarů, zvýšení podpory přizpůsobení a odolnosti na nejméně 50 procent celkového financování opatření v oblasti klimatu a zajištění, aby veřejné a mnohostranné rozvojové banky významně sladily svá klimatická portfolia tak, aby vyhovovala potřebám rozvojových zemí, uvedl Antonio Guterres.

Antonio Guterres řekl, že využije příležitosti nadcházejícího zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni, aby spojil vedoucí představitele k dosažení politického porozumění ohledně těchto kritických prvků balíčku potřebného pro Glasgow.