Fyzici z Německa a Ruska zkoumali vlastnosti Cheopsovy pyramidy a dospěli k závěru, že by mohla ve vnitřních komorách hromadit elektromagnetickou energii a soustřeďovat ji do prostoru pod sebou. S výsledky výzkumu přišel deník Journal od Applied Physics.

„Vzhledem k velkému zájmu o pyramidy jsme se rozhodli blíže prozkoumat Cheopsovu pyramidu jako element, který rezonančně rozptyluje rádiové vlny. Získali jsme řadu zajímavých a důležitých výsledků, které mohou být uplatněny v praxi," uvedl Andrej Jevljuchin, koordinátor provedeného výzkumu z petrohradské Univerzity ITMO.

Jak uvádí Jevljuchin veřejnost Cheopsově pyramidě často přisuzuje různé magické schopnosti, včetně schopnosti koncentrovat vesmírnou energii, a mnohé další nevědecké jevy. Na druhou stranu, skutečné fyzické vlastnosti pyramidy začali vědci zkoumat teprve před několika lety, když byly v pyramidách pomocí skenerů vyhledávány nové tajné komory.

Vědci připustili, že pyramida by se mohla chovat jako rezonátor, který zaostřuje a zesiluje kmitání, jehož vlnová délka je úměrná rozměrům samotného divu světa. V tomto případě hovoříme o rádiových vlnách v rozmezí od 200 do 600 metrů. Přibližně ve stejném rozsahu pracuje mnoho amatérských rádiových stanic a sítí.

Odborníci vzali v potaz všechny známé prázdnoty uvnitř pyramidy a také vlastnosti jejího základního stavebního materiálu — vápence. Byl vytvořen počítačový model pyramidy, na který fyzici vypustili řadu rádiových vln a sledovali, jak budou tyto vlny působit na celou strukturu i jednotlivé části.
Ukázalo se, že Cheopsova pyramida bude skutečně s amatérskými rádiovými vlnami komunikovat. Jejich energii přitom bude hromadit v hrobce faraona a přesměrovávat ji k bodu, v němž leží základy tohoto divu světa. Jde o místo, na němž se nachází třetí komora pyramidy.

Podle autorů článku by se Cheopsova pyramida spolu se svými „přáteli" mohla mnohem více vzájemně ovlivňovat při jiném typu vln, ale je nutné toto tvrzení ještě prověřit. Kromě toho by tajemství její struktury mohlo být využito k vytvoření nanočástic, které soustřeďují světlo, nikoliv rádiové vlny. To by mohlo pomoci při vytváření světelných počítačů a jiných zařízení budoucnosti.

Zdroj:  scitation.org