Evropský parlament v úterý schválil návrh Evropské komise na zastavení střídání času na území Evropské unie od roku 2021.

Podle informací portálu Správy Pravda hlasovalo pro návrh 410 poslanců, proti bylo 192 poslanců z parlamentu, který čítá 751 poslanců.

Jedná se o reakci na přání Evropanů, které vyšlo najevo na základě průzkumů veřejného mínění v roce 2018. Pro zrušení měnění času se tehdy vyjádřilo 84 % dotázaných, píše portál.

Evropská komise navrhla, aby se každý členský stát do dubna roku 2019 rozhodl, zdali si přeje zůstat v zimním či letním čase. S ohledem na rozkol v názorech v této otázce mezi zeměmi bylo navrženo, aby byl mezní termín přenesen na rok 2021.

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu navrhl členským státům EU, aby mezi sebou otázku zimního a letního času projednaly, aby nedošlo k zasahování do fungování vnitřního trhu unie.

Zdroj: europa.pravda.sk