Orgány Evropské unie si stěžují, že Twitter zřejmě nebere boj bloku proti „dezinformacím“ vážně, když předložil neúplnou zprávu o dodržování pravidel cenzury.

Evropská komise 9. února uvedla, že Twitter Elona Muska v posledních šesti měsících zaostával v boji proti „dezinformacím“ za společnostmi jako Google, Meta a TikTok, a vyzvala Twitter, aby se přizpůsobil.

„Jsem zklamaná, že zpráva Twitteru zaostává za ostatními, a očekávám, že se ke svým závazkům vážněji přihlásí,“ uvedla v prohlášení Vera Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost.

Blok 8. února otevřel Centrum pro transparentnost, které obsahuje zprávy různých technologických platforem, včetně zprávy Twitteru.

Thierry Breton, komisař EU pro vnitřní trh, který nedávno připomněl Muskovi, aby dodržoval pravidla EU týkající se kontroly obsahu, se sice o Twitteru přímo nezmínil, ale uvedl, že „není překvapením, že míra kvality se značně liší podle zdrojů, které společnosti na tento projekt vyčlenily“. Od doby, kdy Musk převzal Twitter, došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců.

Před šesti měsíci, než Musk platformu sociálních médií koupil, byl Twitter mezi 34 subjekty, které podepsaly aktualizovaný závazek EU proti dezinformacím nazvaný Kodex dezinformačních postupů.

Spolu s nedávno schváleným zákonem o digitálních službách – který umožňuje regulačním orgánům pokutovat technologické platformy až do výše 6 % jejich celosvětového obratu v případě jeho porušení – a návrhem pravidel pro politickou reklamu je kodex součástí „souboru nástrojů Evropské komise pro boj proti šíření dezinformací v EU“, uvedla exekutiva bloku v červnu 2022.

Kodex je sice nezávazný, ale společnosti, které se ho zúčastní, si mohou ulehčit některé požadavky na dodržování předpisů podle zákona o digitálních službách, který by měl začít platit kolem září 2023 pro technologické platformy s více než 45 miliony uživatelů v EU, přičemž Twitter do této kategorie pravděpodobně spadá.

Signatáři měli šest měsíců na implementaci závazků a vydání zpráv o jejich plnění, což společnosti učinily a zprávy zveřejnily 8. února.

Zprávy o pokroku obsahují údaje o tom, kolik příjmů z reklamy společnosti odřízly od dezinformačních subjektů, o zjištěných případech manipulativního chování a o tom, jak označují politické reklamy.

Zpráva společnosti Twitter byla jediná, která byla podrobena kritice, přičemž EU uvedla, že v ní chybí údaje a neobsahuje informace o závazcích týkajících se posílení postavení subjektů ověřujících fakta.

Zdroj: theepochtimes.com