Výzkumníci z nemocnice Univerzity Akershus v Norsku zjistili, že výskyt protilátek proti covid-19 se datuje do prosince roku 2019, což je o měsíc dříve než první potvrzený případ v Evropě. (Foto: Flickr)

Vědci z Univerzity Akershus nedávno objevili protilátky proti covid-19 v anonymních vzorcích krve.

Tyto vzorky byly odebrány těhotným ženám v prvních třech měsících těhotenství. V rámci péče o matku byly tyto krevní vzorky uchovány pro sledování potenciálních infekčních onemocnění.

Z 6.520 vzorků byly v 98 detekovány protilátky proti viru.

Vedoucí projektu poukázal na to, že tento objev je „velmi překvapivý“ a může změnit historii pandemie nového koronaviru v Norsku a ve světě.

Covid-19 se mohl ve většině částí světa rozšířit dříve, než se očekávalo. Řekl, že jen málo zemí skladuje dostatek krevních vzorků, takže existuje jen málo dalších retrospektivních studií.

Zdroj: euronews.com