Podle případové studie zveřejněné v časopise Journal of Infection byl italský muž, který se ve Španělsku vydal na sexuální eskapádu s muži „bez kondomu“, pozitivně testován na HIV, Covid-19 a opičí neštovice současně – jedná se o první známý případ onemocnění všemi třemi virovými chorobami. (Foto: JOF)

Vědci uvedli, že 36letý muž strávil ve Španělsku pět dní mezi 16. a 20. červnem a zhruba devět dní po výletu se u něj objevila horečka (až 39 °C) doprovázená bolestmi v krku, únavou, bolestmi hlavy a lymfadenomegalií pravého třísla. Dne 2. července byl pozitivně testován na Covid – a ten den se jeho příznaky zhoršily.

„Odpoledne téhož dne se mu na levé paži začala objevovat vyrážka. Následující den se na trupu, dolních končetinách, obličeji a hýždích objevily malé bolestivé puchýřky obklopené erytematózní aureolou. Dne 5. července se kvůli postupnému a nepřerušovanému šíření puchýřků, které se začaly vyvíjet v pupencovité pustuly, vydal na pohotovost v italské Catanii a poté byl okamžitě převezen na infekční oddělení univerzitní nemocnice Policlinico G. Rodolico – San Marco,“ uvedli vědci.

Do 6. července byly u muže diagnostikovány opičí neštovice a virus lidské imunodeficience (HIV), přičemž byl stále pozitivní na Covid. V té době se u něj již překrývaly příznaky všech tří virových onemocnění. Výzkumníci poznamenali, že byl proti Covidu dvakrát očkován vakcínou BNT162b2 mRNA společnosti Pfizer (loni v prosinci).

Výzkumníci uvedli: „Vědci se domnívají, že se jedná o velmi závažný problém:

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný hlášený případ koinfekce virem opičích neštovic, SARS-CoV-2 a HIV, není zatím dostatek důkazů potvrzujících, že tato kombinace může zhoršit pacientův stav.

„Vzhledem k současné pandemii SARS-CoV-2 a každodennímu nárůstu počtu případů opičích neštovic si musí být zdravotnické systémy vědomy této eventuality a podporovat vhodné diagnostické testy u vysoce rizikových osob, které jsou nezbytné pro omezení výskytu, protože neexistuje žádná široce dostupná léčba nebo profylaxe.“

Dvojnásobně očkovaný muž výzkumníkům prozradil, že měl „během svého pobytu ve Španělsku pohlavní styk s muži bez kondomu“. Podle lékařských záznamů měl muž syfilis také v roce 2019, ačkoli loni v září byl jeho test negativní.

Snímky muže, který nebyl identifikován, byly pořízeny a sdíleny v rámci lékařské studie.

Skutečnost, že tento muž dostal dvě dávky vakcíny Covid společnosti Pfizer a poté byl pozitivně testován na všechna tři virová onemocnění najednou, je do očí bijící.

Zdroj: journalofinfection.com