Nábožensky smýšlející občané tvrdí, že se v těchto dnech vyplnilo jedno z proroctví o biblické apokalypse, které svědčí o blížícím se konci světa. Jde o hada, který se plazil po Zdi nářků v Jeruzalémě. O události píše deník The Sun.

Mnozí očití svědkové tvrdí, že na této situaci nebylo nic zlověstného — had chtěl zkrátka ulovit holuba.

Nicméně znalci judaistického Písma svatého, tzv. Tóry, jsou přesvědčeni, že je tento had již třetím důkazem blížící se apokalypsy.

Další předzvěst se týkala toho, že v říjnu jeden izraelský fotograf spatřil v Mrtvém moři živou rybu.

Mnozí to považují za předpověď proroka Ezechiela o vzniku života v mrtvých vodách před koncem všech časů.

Měsíc předtím se v Izraeli narodilo tele červené barvy, o kterém se v Tóře také mluví.

Pro vyznavače judaismu je červená kráva hlavním znakem svědčícím o předpovědi konce světa.

Zdroj:  thesun.co.uk