Prezident Evropské rady uváděl „demagogy“ jako americký prezident Donald J. Trump jako „existenční hrozbu“ tomuto bloku spolu s „terorismem a anarchií na Středním východě a v Africe, v němž hraje hlavní roli radikální islám.“ Donald Tusk při sepisování otevřeného dopisu k diskusi o současných problémech Evropské unie rovněž ve svém seznamu „vnějších hrozeb“ uvedl Čínu a „agresivní politiku Ruska k Ukrajině“.


„Poprvé v naší historii se v tom čím dál více multipolárním světě tolika různých sil stává otevřeně proti-evropských nebo přinejlepším euroskeptických,“ pokračoval.

„Zvláště změna ve Washingtonu staví Evropskou unii do těžké pozice, když ta nová administrativa zjevně zpochybňuje posledních 70 let americké zahraniční politiky.“

Když se tento bývalý ministerský předseda Polska obrátil ke „vnitřním“ hrozbám, tak se zaměřil na obrození důvěry v národní stát a na větší popularitu suverenity oproti globálním institucím.

Odsoudil to, co nazval „vzestupem sentimentů zaměřených proti EU, které jsou nacionalistické a xenofobní, i uvnitř EU,“ k čemuž řekl: „I národní egoismus se stává atraktivní alternativou k integraci.“ 

  •  Donald Tusk 
  • ✔@eucopresident
  • Musíme si vzpomenout na zapomenuté pravdy: Evropa se sjednotila, aby se vyhnula další historické katastrofě. Časy Evropské jednoty jsou těmi nejlepšími časy vůbec.
  • 1:33 PM – 31 Jan 2017 · Berlin, Germany
Loading...