Federálna vláda prijala nový núdzový plán v prípade núdze. Tie stanovujú, okrem iného, zabavenie fariem, aby sa zabezpečilo zásobovanie obyvateľstva s potravinami. Ako príklady katastrof sú uvedené ozbrojené konflikty, rozšírený výpadok elektriny, pandémie alebo rozsiahle uvoľnenie rádioaktívneho žiarenia. …


Federálna vláda schválila nové plány pre zásobovanie obyvateľstva v prípade katastrofy, hlási Reuters. V stredu schválený zákona dodal okrem iného nové právomoci orgánom. To znamená, že farmy alebo iné potravinárske podniky môžu byť zabavené pre zabezpečenie výživy obyvateľstva. To by nastalo v prípade, keď sa väčšina Nemcov nedokáže zásobiť potravinami na voľnom trhu. Ako príklady katastrof sú uvedené ozbrojené konflikty, rozšírený výpadok elektriny, pandémie alebo rozsiahle uvoľnenie rádioaktívneho žiarenia.

Z prehľadu nemeckého Rheinische Post je zrejmé, že ministerstvo bude zodpovedné za zásobovanie obyvateľov potravinami v prípade krízy – spôsobenej prírodnými katastrofami, výpadkami elektriky alebo vojenskými vpádmi. V takom prípade by boli otvorené len veľké maloobchodné predajne.

Ako opatrenie proti rabovaniu zákon stanovuje štátny dozor na dodávky potravín. Zákon navyše myslel aj na premrštené ceny zo strany maloobchodníkov, ktorým sa vyhne pevnými sadzbám alebo stálymi cenami surovín.

Zdroj:  hlavnespravy.sk