Úřady ale tvrdí, že z „bezpečnostních“ důvodů. Města po celém Švédsku zakazují vánoční světelnou výzdobu ve jménu „bezpečnosti“, skutečným důvodem je ale téměř jistě to, že tato země už téměř úplně kapitulovala před islámem poté, co si během posledních dvou let dovezla nesčetné muslimské migranty. Podle zprávy STVT švédský Dopravní úřad (Trafikverket) nechce dovolit, aby města vyvěšovala vánoční pouliční světelnou výzdobu na sloupy pouličního osvětlení, čímž se tomuto úřadů ve většině měst podaří znemožnit vyvěšení svátečního osvětlení na hlavních ulicích.


Podle Speisa je: „Tato změna vítězstvím pro ty, kdo v této zemi chtějí utlumit připomínky jejích křesťanských tradic, ale podle švédského Dopravního úřadu je důvodem této drastické změny „bezpečnost“.

„Ty sloupy nejsou na zátěž vánočními světly dimenzované a musíme odstranit vše, co tam nemá co dělat,“ řekl Eilin Isaksson, tj. národní koordinátor švédského Dopravního úřadu.

Argumentace, že ta světla jsou příliš těžká, takže představují bezpečnostní riziko, zní jako zcela ulítlá.

Švédů se teď ptají, zda věří, že světla, která normálně udrží tři větve, jsou teď příliš těžká, aby je unesly ocelové sloupy.

Přestože s těmito světýlky po celá desetiletí nevznikl žádný bezpečnostní problém, tak tyto nové předpisy byly zavedeny těsně poté, co tuto zemi zaplavil rekordní počet muslimských migrantů – o čemž jsem si jist, že je to jen pouhá náhodná shoda okolností.