Co kdyby telepatie byla skutečná? Vědci byli roky skeptičtí k tvrzením rodičů, že jejich děti jsou telepatické… až dosud. Dr. Diane Hennacy Powel  a John Hopkins, školený neurovědec a praktikující psychiatr jsou poté, co začali pracovat s určitými speciálně autistickými dětmi, přesvědčeni, že telepatie skutečná je. Její výzkum za účasti nemluvících autistických dětí ukazuje, že některé děti opravdu mají schopnost číst myšlenky svého pečovatele nebo učitele.

  • “… DALŠÍ ZDROJ DŮKAZŮ BY MOHL POCHÁZET OD NĚMÝCH AUTISTICKÝCH DĚTÍ, JEJICHŽ PEČOVATELÉ ČASTO HLÁSÍ, ŽE JEJICH DĚTI DOVEDOU ČÍST JEJICH MYŠLENKY. JE-LI TO PRAVDA, TAK TO NAZNAČUJE, ŽE TELEPATIE BY MOHLA BÝT ALTERNATIVNÍM NEBO VÝCHOZÍM ZPŮSOBEM KOMUNIKACE POSTIŽENÝCH JAZYKOVOU NEDOSTATEČNOSTÍ….”

Také je dost zajímavé, že mnoho takových dětí, které byly až dosud známé jako matematičtí géniové, … čte výsledky komplikovaných matematických rovnic z hlav svých rodičů!

  • “… RODINA SI NEJDŘÍVE MYSLELA, ŽE JEJICH DCERA JE MATEMATICKÝ LUMEN, PROTOŽE DOVEDLA ODPOVĚDĚT NA ŘEŠENÍ S NÁSOBENÍM A DĚLENÍM I U VÍCE NEŽ ŠESTIMÍSTNÝCH ČÍSEL, I KDYŽ NEZVLÁDALA I DALEKO JEDNODUŠŠÍ NÁSOBENÍ. (…) TO PŘIMĚLO TERAPEUTY, ABY SE JÍ ZEPTALI, JAK ZNALA ODPOVĚĎ. DÍVKA PŘES KLÁVESNICI NAPSALA: “VIDĚLA JSEM TY ČITATELE A JMENOVATELE V TVOJÍ HLAVĚ.” TERAPEUT JI PAK VYZKOUŠEL ZA POMOCÍ OBRÁZKŮ A VĚT, KTERÉ BYLY SKRYTÉ PŘED DÍVČINÝMI ZRAKY. A ONA BYLA SCHOPNA KLÁVESNICÍ VYPSAT SPRÁVNÉ ODPOVĚDI, I KDYŽ TY VĚTY BYLY NAPSÁNY CIZÍM JAZYKEM…”

Po celém světě přichází rodiče a terapeutové s tvrzeními, že jejich děti nejenže jsou géniové, ale jsou to i telepati.

Seznamte se s 10 letou těžce autistickou Haley, malou dívkou, co je jedním z favoritů v případové studii Dr. Powell. Dr. Powell před 2 lety vedla šestihodinový kontrolovaný experiment pomocí náhodných stimulů, z nichž vyplynulo, že Haley v mnoha vědeckých testech s téměř 100% přesností telepaticky čte myšlenky.

Podívejte se na to, jak ta malá dívka při experimentálních hrách exceluje. Výsledky vás ohromí!