Ruský chlapec jménem Boriska před několika lety přilákal pozornost světa, když tvrdil, že je ve skutečnosti z planety Mars. Boris Kiprijanovič, čili Boriska, se narodil 11. ledna 1996 ve městě Volžskij. Podle jeho matky mu byly čtyři roky, když se naučil navštěvovat nedalekou horu, aby si tam doplnil energii, kterou potřebuje. Pravdareport.com hlásí:


Kolik malých kluků takovéto věci ví? Vesmír se stal trvalým tématem jeho povídání, když kluk přesáhl druhý rok. Jednou říkal, že na Marsu sám kdysi žil. Říká, že ta planeta je obydlená i teď, i když už po obrovité katastrofě ztratila atmosféru. Marťané žijí v podzemních městech, říká Boriska.

Kluk také říká, že když byl ještě Marťan, tak létával na Zem dělat výzkumy. Navíc tu kosmickou loď sám pilotoval. K tomu docházelo za časů Lemuriánské civilizace. O pádu Lemurie mluví, jako by k tomu došlo včera. Říká, že Lemuriánci vymřeli, protože se přestali spirituálně vyvíjet a zpřetrhali pouta se svou planetou.

Když mu jeho matka přinesla knihu s názvem, „Z koho pocházíme,“ od Ernesta Mudaševa, byl z ní velice nadšený. Strávil dlouhou dobu prohlížením kreseb Lemuriánců, obrázků tibetských pagod a pak svým rodičům několik hodin bez přerušení povídal o Lemuriáncích a jejich kultuře. Z jeho povídání jeho matka postřehla, že Lemuriánci žili před 70 000 lety a byli devět metrů vysocí… „Jak si to můžeš všechno pamatovat?“ zeptala se tato žena svého syna. „Ano, pamatuji si to a nikdo mi to neřekl, já to viděl,“ odpověděl Boriska.

Ve druhé Muldaševově knize „Hledání města bohů“ si také dlouze prohlížel obrázky a rozpomínal se na spoustu věcí kolem pyramid a svatyní. Pak tvrdil, že lidé nenajdou pradávné znalosti pod Velkou Cheopsovou pyramidou. Tu znalost najdou pod jinou pyramidou, která ještě nebyla objevena. „Lidský život se změní, až bude otevřena Sfinga, ta má otvírací mechanismus někde za uchem, přesně si to nepamatuji,“ řekl.

Boriska je jedno z tzv. indigových dětí. Ty se na Zemi začínají objevovat před nadcházející velkou transformací planety jak houby po dešti.

„Ne, nemám strach ze smrti, neboť my žijeme věčně. Na Marsu, kde jsem žil, došlo ke katastrofě. Lidé jako my tam pořád ještě žijí. Došlo tam mezi nimi k jaderné válce. Všechno shořelo. Jen pár jich přežilo. Postavili si obydlí a vytvořili nové zbraně. Všechny materiály se změnily. Marťané dýchají převážně oxid uhličitý. Kdyby teď utekli na naši planetu, tak by museli trávit celou dobu u nějakého výfuku a vdechovat spaliny,“ řekl Boriska.

„Když jsi z Marsu, tak potřebuješ oxid uhličitý?“

„Když jsem v tomhle těle, tak dýchám kyslík. Víte ale, to způsobuje stárnutí.“

Specialisté se kluka ptali, proč lidské kosmické lodi často po přiblížení k Marsu havarují. „Marťané vysílají speciální signály ke zničení stanic obsahujících škodlivou radiaci,“ odpověděl Boriska.

Chlapec má hluboké znalosti o kosmu a jeho rozměrech. Rovněž má představu o konstrukci meziplanetárních UFO. Mluví o tom jako expert, kreslí UFO na tabule a vysvětluje způsob, jakým pracují. Tady je jedno z jeho povídání: „Má to šest vrstev. Na horní vrstvu z pevného kovu připadá 25 procent, druhá vrstva z gumy – 30 procent, třetí vrstva z kovu – 30 procent, a na poslední vrstvu s magnetickými vlastnostmi připadají 4 procenta. Když dodáte energii magnetické vrstvě, bude kosmická loď schopná letět vesmírem.

Boriska má spoustu potíží ve škole. Po pohovoru ho vzali na druhý stupeň, ale brzy se ho začali zkoušet zbavit. Pořád přerušuje učitele a říká jim, že se mýlí…, teď má chlapec vyučování se soukromým vyučujícím.