172 německých profesorů ekonomie se obrací s protestním dopisem na občany a politiky. Profesoři v dopise píšou, že závěry posledního evropského summitu je naplňují velkými obavami. Vážení spoluobčané, rozhodnutí, ke kterému se zavázala kancléřka na summitu zemí EU, bylo špatné. My, ekonomové německy mluvících zemí, se díváme s velkými obavami na krok směrem k bankovní unii, který znamená kolektivní ručení za dluhy bank.

Dluhy bank jsou skoro třikrát tak velké jako dluhy států a v pěti krizových zemích představují částku několika bilionů euro. Daňoví poplatníci, důchodci a střadatelé v dosud solidních evropských zemí nemohou být za tyto ztráty odpovědní. V jižních zemích jsou navíc na dohled obrovské ztráty z financování inflačních uměle nafouknutých ekonomik. Bankám musí být umožněno zkrachovat. Pokud nemohou zadlužení splácet své dluhy, jen jedna skupina by měla a také umí tuto tíhu snášet: věřitelé samotní, neboť oni šli vědomě při své investici do rizika a pouze oni mají na to i dostatek kapitálu.

Politici mohou doufat, že když omezí tyto částky a také zneužívání přes společný bankovní dohled, mohou tomu zabránit. To se jim ale těžko podaří, pokud zadlužené země budou představovat strukturální většinu v eurozóně. Pokud budou solidní země souhlasit se sdílením odpovědnosti za bankovní dluhy, v zásadě budou vždy vystaveny tlaku na zvyšování záchranných částek nebo k zmírňování požadavků na záruky v případě jejich vyplácení. Tím jsou předprogramovány hádky a napětí mezi sousedními zeměmi. Rozšiřováním těchto záruk za banky nebude zachráněno ani euro, ani evropská myšlenka. Pomůže to jen Wall Streetu nebo City of London – případně i některým investorům v Německu – a celé řadě lokálních a zahraničních bank, které mohou klidně pokračovat ve svém podnikání na účet občanů ostatních zemí, kteří s tím vším mají pramálo společného. Socializace ztrát aktuální problémy dlouhodobě nevyřeší; pod rouškou solidarity vede jen k dotování určitých skupin věřitelů a pokřivení ekonomických investičních rozhodnutí.

Prosímě, předejte tyto obavy svým poslancům ve vašem volebním obvodu. Naši zástupci by měli vědět, jaké nebezpečí hrozí naší ekonomice.

Podepsaných 172 německých profesorů ekonomie.

Překlad: reformy.cz

Zdroj: faz.net

]]>