To ilustroval zrovna včerejší večer, kdy federalističtí fanatici v Bruselu diskutovali v Evropském parlamentu o zprávě obsahující seznam zbožných přání EU. Název té zprávy zněl: „O vylepšení funkcionality Evropské unie stavěním na potenciálu Lisabonské smlouvy“. Pracovní dokument, ze kterého se brzy stane koncept zprávy, zpracoval Elmar Brok. Jeden z nejzkušenějších a určitě nejmocnějších europoslanců s nejlepšími konexemi, který funguje jako její spolu-reportér, je předsedou Komise zahraničních záležitostí tohoto parlamentu a je v Bruselu považován za ‚vikáře Angely Merkelové na zemi‘.


Když ten přednáší návrh, tak si můžete být jisti, že je to s vědomím a se schválením německé Frau Merkel. A v EU dnešních dnů, co Angela chce, to Angela dostane.

Žádné vytáčky o dvojích standardech, které od Davida Camerona slýcháme, se tu neozvaly – jen nepřikrášlená pravda o tom, že co ona řekne, to většina lidí v Bruselu chce.

K tomu patří odstranění veškerých národních práv veto na úrovni Evropské rady, více závazných rámců pro koordinaci ekonomické politiky, fiskální unie se společnou daní pro korporace založenou na systému DPH, kde EU by měla být financovaná ze zvýšení DPH, a daň na finanční transakce. Chtějí bankovní unii spolu s unií kapitálových trhů stejně jako Evropskou energetickou agenturu, aby zajistili, že už nebude docházet ke konkurenci s levnější energií.

[quote align="center" color="#999999"]