Legislativu konstruovanou pro nově zvolenou polskou konzervativní vládu, aby jí dala kontrolu nad kanály státních médií a výlučnou pravomoc jmenovat ředitelské posty pro vysílání, odsoudil eurokomisař Günther Oettinger. Pan Oettinger obvinil šestý největší členský stát Evropské unie Polsko z porušování „společných evropských hodnot“ a pohrozil této zemi okamžitými sankcemi kombinovanými s žalobami. …


Polský president Andrzej Duda tuto předlohu už podepsal jako zákon. Tento čin by teď mohl zahájit série kroků, které by mohly, zůstane-li zákon v platnosti, nakonec Varšavu zbavit hlasovacího práva v Evropské radě, tj. v organizaci, která seskupuje vůdce všech 28 národů EU.

Tento komisař pro digitální ekonomiku a společnost v nedělním interview s německými novinami Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl: „Existuje mnoho důvodů, abychom aktivovali ‚mechanismus Vlády zákona‘ a abychom Varšavu podrobili monitorování.“

„Ředitel veřejného rádia nebo televize nemůže být propuštěn bez příčiny. To by byla zvůle.“

President Evropské komise Jean-Claude Juncker už hrozil zahájením úkonů vlády zákona s platností od roku 2014 k ochraně proti „systematickému ohrožení vlády zákona,“ hlásí tento list.

Toto opatření je poslední ze soustavy opatření zavedených vládnoucí stranou Zákona a spravedlnosti (PiS) Jaroslava Kaczynského, která v říjnu vyhrála volby.

Mediální zákon, který byl 30. prosince 2015 předložen parlamentu s převahou konzervativců, byl snadno schválen 232 zákonodárci se 152 hlasováními proti a 34 absencemi poslanců.

Podle nového zákona budou v budoucnu hlavní postavy rádia a televize jmenovány a odvolávány ministrem financí, a už ne konkurzem Národní vysílací rady.

[quote align="center" color="#999999"]