Spiegel má poslední analýzu klimatického hádání probíhajícího na COP21. A to vypadá pěkně horké. Z perspektivy vědeckého žurnalisty Axela Bojanowského narazili zástupci na některé vážné překážky. Píše o "ohromném poprasku" a hlásí, že s dohodou je to nahnuté. Píše s odkazy na delegáty, že vyjednávání narazila na "strašné hrozby" a na "patologickou hrdost":


[quote align="center" color="#999999"]

"Čína, Indie, USA, EU a ropu produkující národy při vyjednáváních vytáhly koncepty, které se vzájemně plnou silou srazily."[/quote]

Bojanowski píše o bouřícím nesouladu ohledně cíle 2°C a uvádí, že skupina zemí vedená USA a EU by si přála přijmout "vysoce ambiciózní" 1,5°C cíl, což by pro planetu znamenalo, že by jí zbývalo pouhých 0,5°C přípustného oteplení.

To by teoreticky vyžadovalo okamžité zastavení nárůstu emisí – tj. cosi, co je v reálu čirou fantazií. Saúdská Arábie nechce mít s 1,5°C cílem nic společného a podle Bojanowského tím hrozí, že "rozbije křehkou alianci rozvojových zemí z tzv. Skupiny 77".

Zpráva Spiegelu líčí konfliktní atmosféru, v níž se sráží rozvojové země s průmyslovými. Ty první žádají, aby jim ty druhé podstrkovali "odškodnění" za způsobené poškození a chtějí dostat úlevy na emise uhlíku. Avšak delegace USA trvá na tom, aby se zprůmyslňující se země zavázaly také k omezením, "zvláště Čína", kde se emise CO2 na hlavu už blíží úrovni EU.

Ač média (přinejmenším tady v Německu) předjímají v Paříži nastolení kooperativní a konstruktivní atmosféry, tak nám zpráva Spiegelu říká pravý opak, že mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi i nově se vynořujícími zeměmi pořád zeje ohromná propast. Bojanowski píše, že současný koncept dohody delegaci USA rozzuřil, protože vyzývá rozvinuté země, aby si "vyčlenily peníze na finanční podporu", zatímco ostatní země by "přispívaly jen dobrovolně" – což je podmínka v hlavní částí dohody, která by nikdy neprošla US Kongresem. Čína trvá na tom, že tato klauzule v hlavní části zůstane.

Bojanowski píše, že Čína se "cítí být provokována" nově zformovanou "Koalicí vysokých ambicí", která sestává z USA, EU a z chudých rozvojových zemí – které před tím Čína obvykle zastupovala – a tak je teď "neochotná ke kompromisům", hlásí Bojanowski.

Dohoda tedy zdaleka ještě není hotová a pořád ještě existuje šance, že se celý ten proces zhroutí. Očekávejme, že ve zbytku týdne to bude dohadování jak na bazaru.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: notrickszone.com

[quote align="center" color="#999999"]

Nové informace o demokracii ohrožujících experimentech elektrické stimulace mozku.

První tištěné periodikum na světě, které se nebojí zveřejnit výzkumy kryté státním tajemstvím, je právě v prodeji v Česku i na Slovensku.

2015 – LISTOPAD / MŮŽEME MÍT SUPERPOWER?

…[/quote]