Výroba narkotik v Afghánistánu se zvýšila 50krát od začátku vojenské operace USA v této zemi, a zvyšuje se i nadále, oznámila Federální služba pro kontrolu obratu narkotik (FSKN). Ředitel FSKN Viktor Ivanov je toho názoru, že za zachování nynější inertní pozice světového společenství bude růst výroby narkotik v této zemi pokračovat také v příštích letech. Známý íránský regionální politolog a nezávislý expert pro problémy Afghánistánu, Pákistánu a Indie Pir Mohammad Molazehí v interview pro Sputnik Persian vyprávěl o tom, že vpád vojsk USA na území Afghánistánu podstatně změnil tamní pořádky, což bylo jednou z příčin růstu výroby narkotik.


„Moc v zemi byla decentralizována. V regionech, kde se pěstoval opiový mák, byly obchodníkům s narkotiky, kteří udržují pevné styky se světovou narkomafií, rozpoutány ruce. Pustili svůj „běžící pás" naplno", soudí Molazehí.

Na straně druhé, USA si nevytýčily za cíl boj proti opiovým plantážím a výrobě narkotik.

„Vojska USA a NATO při vojenském vpádu na území Afghánistánu nepokládala za svou prioritu boj proti výrobě narkotik, protože to vážně ohrožuje jejich bezpečnost. Zdá se, že Američané měli od samého začátku své vlastní cíle a styky s výrobci narkotik, které jim umožňují přesně kontrolovat proces rozšiřování výroby narkotik a mít stálé zisky", tvrdí expert.

Podle Molazehího názoru spočívá další příčina značného růstu výroby narkotik v tom, že hnutí Talibán, kdy ještě bylo u moci, všemožně podporovalo a fakticky uzákonilo rozsáhlé pěstování opiového máku. Nyní nemají afghánští farmáři alternativu pěstování jiné zemědělské kultury, aby přežili.

Íránský expert je toho názoru, že americká nečinnost v boji s afghánským narkotrafikem je nebezpečná pro sousední státy, mj. pro Írán.

„Východní provincie Íránu, které hraničí s Afghánistánem, jsou nejvíce vystaveny nebezpečí růstu narkomanie, protože z Afghánistánu přicházejí přes hranici narkotika za dost nízkou cenu", prohlásil Molazehí.

Íránská vláda vyčleňuje ročně obrovské peníze na upevnění pohraničních vojsk v tomto regionu, problém výroby narkotik v Afghánistánu se však už dávno stal globálním.

„Budují se opevnění a zdi pro uzavření kanálu narkotrafiku, vykopávají se speciální příkopy. Rozhodnutí však má být přijato na světové úrovni, aby kontrola nad tímto zhoubným procesem byla kolektivní", soudí expert.

Kromě toho, ještě jedním východiskem by mohly být investice do zemědělského odvětví Afghánistánu.

„Pro cizí země by bylo účelné navrhnout afghánským farmářům pěstování nějaké jiné zemědělské kultury na zvýhodněných podmínkách, a také kontrolovat efektivitu této „mírové" výroby. Tento projekt však není možno realizovat v nejkratším termínu", tvrdí Molazehí.

Podle slov experta, veškerá tíha afghánského narkotrafiku, pokud jde o sousední státy, leží na bedrech Íránu.

„Loni zahynulo asi 3000 íránských vojáků ve srážkách s obchodníky s narkotiky, kteří se pokoušeli překročit hranici. V otázkách kontroly bezpečnosti hranic v tomto regionu platí Írán velkou cenu: trpí jak finanční, tak i lidské ztráty", uzavřel Molazehí.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: sputniknews.com