Prezident Ruska Vladimir Putin pronesl projev na vojenské přehlídce věnované 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. [quote align="center" color="#999999"] Vážení občané Ruska! Drazí veteráni! Vážení hosté! Soudruzi vojíni a námořníci, seržanti a staršinové, mičmani a praporčíky! Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové! Blahopřeji vám k 70. výročí Vítězství ve Velké vlastenecké válce!


Dnes, kdy si připomínáme toto posvátné výročí, i znovu uvědomujeme veškerou grandiozitu Vítězství nad fašismem. Jsme hrdi na to, že právě naši otcové a dědové dokázali zdolat, rozdrtit a zničit tuto temnou sílu.

Hitlerovské dobrodružství se stalo hrůzostrašným ponaučením pro celé světové společenství. Tehdy, ve 30. letech minulého století, vzdělaná Evropa neuviděla hned v ideologii nacismu smrtelné nebezpečí.

A nyní, po 70 letech, dějiny znovu volají k našemu rozumu a k naší bdělosti. Nesmíme zapomínat na to, že myšlenky rasové nadřazěnosti a výlučnosti měly za následek nejkrvavější válku. Bylo do ní zapojeno téměř 80% obyvatelstva zeměkoule. Byly zotročeny a okupovány mnohé evropské státy.

Sovětský svaz zachytil ty nejkrutější údery nepřítele. Byly sem přisunuty elitní vojenská seskupení nacistů. Byla tu soustředěna veškerá jejich vojenská moc. Zde probíhaly největší co do počtu vojsk a techniky a rozhodující bitvy Druhé světové války.

A je zákonité, že právě Rudá armáda po drtivém útoku na Berlín udělala vítěznou tečku za válkou s hitlerovským Německem.

Za svobodu rodné země bojoval celý mnohonárodnostní lid. Všichni nesli těžké břímě války. A všichni dohromady uskutečnili nesmrtelný hrdinský čin záchrany vlasti. Rozhodli se o výsledku Druhé světové války. Osvobodili do nacistů evropské národy.

A ať už dnes žijí veteráni Velké vlastenecké války kdekoliv, musejí vědět, že my v Rusku hluboce uctíváme jejich vytrvalost, statečnost a věrnost frontovému bratrství.

Milí přátelé!

Veliké Vítězství zůstane navždy hrdinským vyvrcholením našich dějin. Pamatujeme si však také na naše spojence v protihitlerovské koalici.

Jsme vděčni národům Velké Británie a Francie, a také Spojených států amerických za jejich přínos k Vítězství. Jsme vděčni antifašistům z různých zemí, kteří obětavě bojovali v partyzánských oddílech a v ilegalitě. Mj. i v samotném Německu.

Pamatujeme si na historické setkání spojenců na Labi. Na důvěru a jednotu, které se staly našim společným dědictvím a příkladem sjednocení národů kvůli míru a stabilitě.

Právě tyto hodnoty se staly základem poválečného světového řádu. Byla založena Organizace spojených národů a vytvořen systém moderního mezinárodního práva. Tyto instituce prokázaly skutky svou efektivitu při urovnání sporů a konfliktů.

V posledních desetiletích se však začaly stále častěji ignorovat základní zásady mezinárodní spolupráce. Zásady, k nimž se lidstvo protrpělo v globálních válečných zkouškách.

Viděli jsme pokusy o vytvoření monopolárního světa, vidíme, jak nabírá obrátky silové blokové myšlení. To všechno podkopává stabilitu světového rozvoje. A

naším společným úkolem se musí stát vypracování systému stejné bezpečnosti pro všechny státy. Systému, který by byl adekvátní současným hrozbám, budovaného na regionálním a globálním neblokovém základě.

Milí přátelé!

Vítáme dnes všechny naše zahraniční hosty a vyjadřujeme naši zvláštní vděčnost zástupcům zemí, které bojovaly proti nacismu a japonskému militarismu.

Spolu s ruskými vojáky budou po Rudém náměstí pochodovat jednotky dalších devíti států. Jsou to zástupci Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Tádžikistánu. Jejich dědové a pradědové stáli bok po boku na frontě a v zázemí.

Jsou to zástupci Číny, který stejně jako Sovětský svaz ztratil v této válce mnohé miliony lidí. A na jejímž území byla hlavní fronta boje s militarismem v Asii.

Odvážně bojovali s nacisty také indičtí vojáci.

Pevný a nesmiřitelný odpor kladli fašistům Srbové. V průběhu celé války naši zemi aktivně podporovalo Mongolsko.

A teď v jednotných řadách stojí na přehlídce už vnuci a pravnuci válečné generace. Den Vítězství je naším společným svátkem. Vždyť Velká vlastenecká války byla bitvou za budoucnost celého lidstva.

Naši otcové a dědové zažili nesnesitelné útrapy a ztráty. Pracovali na pokraji svých sil. Bojovali, aniž by šetřili vlastní životy. Ukázali příklad ušlechtilosti a skutečného vlastenectví.

Skláním se přede všemi, kdo do posledního dechu bránili každý dům, každou hranici vlasti. Kdo zahynuli v urputných bojích u Moskvy a Stalingradu, na Kurském oblouku a na Dněpru. Kdo zemřeli hladem a chladem v nedobytém Leningradu. Kdo byli umučeni v koncentračních táborech, v zajetí a v okupaci.

Skláníme hlavy před světlou památkou synů, dcer, otců, matek, dědů, mužů, žen, bratrů, sester, spolubojovníků, příbuzných a přátel. Všech, kde se nevrátili z války. Všech, kdo už nejsou s námi.

Vyhlašují minutu ticha.

Minuta ticha.

Drazí naši veteráni!

Jste hlavními hrdiny velikého Dne Vítězství. Váš hrdinský čin předurčil mírový a důstojný život pro mnohé generace. Umožnil jim tvořit a odvážně kráčet vpřed.

A dnes vaši děti, vnuci a pravnuci spolehlivě brání tuto vítěznou výšinu. Pracují pro současnost a budoucnost své země. Oddaně slouží vlasti. Se ctí odpovídají na složité současné výzvy. Zaručují úspěšný rozvoj, mohutnost a rozkvět naší vlasti, našeho Ruska!

Sláva národu-vítězi!

Blahopřeji ku svátku!

Ke dnu Velikého Vítězství! Hurá!