Belgická charita postavila v Bruselu velkou lednici, kde mohou lidé nechat jídlo pro bezdomovce. Lednice byla na ulici umístěna 23. prosince a od té doby je stále plná díky štědrosti a soudržnosti občanů. Lidé, kteří nemají prostředky na to obstarat si jídlo, mají do lednice přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jde už o druhou lednici takového typu v Belgii, první byla instalována ve městě Ghent.