Poznámka blogera: Předkládám následující článek vaší pozornosti „jen informativně“. Ač o tomto tématu nemám osobní znalost, abych na něj měl osobní názor, tak si stejně myslím, že je nebezpečné ponechávat informace o ebole jen na mainstreamu. Jako vždy jsou vaše komentáře vítány. The Saker Poznámka překladatele: I kdyby se tyto hypotézy nakonec ukázaly být příliš divoké, přinejmenším to vysvětluje, proč ebolou rozzuření Afričané útočí na zdravotníky, kteří jim přeci proti ní pomáhají.


„Ebola je velká lež“ – podle člověka zvaného „Nana Kwame“ – nejspíš pseudonyma žijícího v Ghaně, byla ebola do Západní Afriky přivezena do 4 zemí kvůli 4 specifickým důvodům, a to nikým menším než Červeným křížem. Tento článek už několik dnů otřásá Internetem, např. na “Spirit Science and Metaphysics” http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/ebo-lie-man-living-in-ghana-confirms-ebola-is-a-hoax/ – a byl přeložen do španělštiny a vydán v peruánských novinách LaPrimera, což je list, který běžně zkouší vydolovat pravdu z té záplavy lží, které chrlí peruánský mainstream.

Tento velice věrohodný příběh už byl alespoň částečně podpořen i jinými webovými články včetně toho od Timothy Alexandre Guzmana z GR http://www.globalresearch.ca/a-liberian-scientist-claims-the-u-s-is-responsible-for-the-ebola-outbreak-in-west-africa/5408459 – přednášející verzi Dr. Cyrila Brodericka, liberijského universitního profesora. Podle Dr. Brodericka americké ministerstvo obrany (DoD) najalo kanadskou farmaceutickou společnost Tekmira, aby provedla výzkum eboly na lidech v Guinei a v Sierra Leone. Západoafrická epidemie byla vyhlášena v březnu 2014. Broderick navíc uvádí: „Tím, co je na tom nejvíce znepokojivého, je to, že americká vláda v Sierra Leone provozuje i výzkumnou laboratoř bioterorismu virální hemorrhagickou horečkou.“ A klade zjevnou otázku: „Jsou tu i jiná taková pracoviště?“

Jen shodou okolností Kanada před pár dny oznámila, že Světové zdravotnické organizaci (WHO) dodá 800 jednotek vakcíny proti Ebole. http://www.reuters.com/article/2014/10/18/us-health-ebola-canada-idUSKCN0I70H820141018 WHO bude s nejvíce postiženými zeměmi konzultovat jak tuto vakcínu použít. Reuters říká, že zkoušky na lidech se budou provádět v Armádním výzkumném institutu Walter Reed ve Spojených státech.

Proč vakcíny teď daruje zrovna Kanada, když virus Eboly přeci od listopadu 2007 ‚vlastnily‘ US přes CDC podle Zápisu č. 200706291, Číslo patentu CA 2741523 A1, publikováno v dubnu 2010? http://www.google.com/patents/CA2741523A1?cl=enEbola byla poprvé identifikována v roce 1976 tam, kde je dnes Jižní Súdán, a později toho roku v malé vesnici na severu Demokratické republiky Kongo (tehdy Zaire). Propuknutí nákazy po 26 dnech z dosud ne moc jasných důvodů ustalo.

A teď je tu eola zase – proč? V Západní Africe tisíce kilometrů od prvního ložiska propuknutí? – Odpověď by mohla být obsažena ve zprávě pana „Nana Kwame“.

Pan Kwame uvádí: „Bylo by třeba, aby se lidé v Západním světě dověděli, co se tady v Západní Africe děje. Lžou jim! „ebola“ jako virus NEEXISTUJE a „NEŠÍŘÍ“ se. Červený kříž tuto chorobu přivezl do 4 konkrétních zemí ze 4 konkrétních důvodů a nakazili se jí jen ti, kterým se dostalo ošetření a injekcí od Červeného kříže. Právě kvůli tomu začali Liberijci a Nigerijci Červený kříž ze svých zemí vykopávat a hlásí už ve zprávách pravdu.“

Uchyluje se k uvedení čtyř klíčových důvodů. Uvádí čtyři důvody pro toto tzv. ‚propuknutí‘ – kterému by se spíše mělo říkat ‚kontrolované propuknutí‘. Říká: většina lidí by mohla skočit po nápadu, že by mohlo jít o ‚depopulaci‘, která u Západu, pokud jde o Afriku, vždy budí nadšení.

Pamatujte, že Afrika pořád ještě obnáší ložiska asi 60% světových přírodních zdrojů, po nichž Západ prahne, aby jimi živil svou dravčí hrabivou ekonomiku. S méně Afričany by mohly být ty zdroje lépe přístupné a při zredukované světové populaci by si mohla malá Západní elita déle těchto neobnovitelných zdrojů užívat, než budou vyčerpány. – Války jsou sice strašné. Ale pro ně je jedinou dobrou věcí redukce světové populace.

Ze skutečných důvodů argumentuje pan Kwame je číslem jedna ten, že Západ, zvláště Spojené státy americké, potřebuje ospravedlnit umístění vojáků na půdě Nigérie, Libérie a Sierry Leone. K tomu už došlo. Obama před několika týdny poslal 3 000 vojáků do Libérie, nikdo z nich není doktor nebo zdravotní specialista, nikdo z nich není expertem na prevenci pandemií. Cynici se ptají – mysli si snad, že ten virus jde zastřelit?

Druhým důvodem jsou podle pana Kwame diamanty v Sieře Leone, v největším a v nejnelidštějším producentovi diamantů. Dělníci v dolech už čtvrtý měsíc stávkovali kvůli strašlivým, skoro otrockým podmínkám. Vojenská ‚pomoc‘ by se hodila. Ti stávkující mohou být všichni vyhubeni a nahrazeni jinými, ale ten profitující příliv diamantů na hrabivé Západní trhy bude pokračovat. Připomínám dokumentární drama ve filmu „Krvavé diamanty“.

Třetím důvodem, kterým pan Kwame argumentuje, je to, že vojska na území mohou silou vnutit ‚očkování‘ proti Ebole (čili otrávení – nebo ještě spíše samotnou tu chorobu) občanům, kteří by z toho jinak měli obavy a nebyli by s tím svolní. Vojska tuhle vakcinaci lidem vnutí, aby se tak zajistily viditelné příznaky pandemie Eboly. A navíc také ochrání před Liberijci a Nigerijci i Červený kříž, který oni správně ze svých zemí vyhání.

Čtvrtým důvodem, který pan Kwame popisuje, je faktor strachu. Všichni jsme už viděli tu Ebolovou psychózu v Západním mainstreamu vyvolanou asi 4 000 úmrtími v Západní Africe – ta čísla se v různých počítáních liší. Podíváme-li se na to, je to sice důležité číslo, zvláště kdyby byl ten virus uměle vypěstován, ale je to nepodstatné čísílko, když ho porovnáme s těmi miliony, které každoročně zemřou na plaudismus (malárii), která teď už postihuje i Severní polokouli, a pro tu není žádná nasaditelná vakcína v dohledu. Tedy je tomu tak, protože ti lidé, co na malárii umírají, jsou každopádně příliš chudí, aby si za očkování zaplatili – pro malé podniky by to sice mohlo představovat značnou perspektivu, ale zatím je to na hrabivé farmakologii.

Nezapomínejme, že z toho nejsou žádné další ‚přínosy‘. Ten neoliberální všepožírající korporativismus se jen zřídkakdy zbaví příležitosti nahrabat si na řešení problému. Ta situace, ve které si nahrabou, ať se děje, co se děje, vynalezená oním známým systémem Washingtonského konsensu a šířená Světovou bankou, MMF a dalšími takovými se už stala sloganovým synonymem úspěchu.

To, co si většina Západňáků neuvědomuje, je skutečnost, že ten neoliberalismus je nekonečněkrát smrtonosnější než ebola, AIDS a všechny epidemie za poslední století dohromady. Ty války a konflikty inspirované, vyprovokované a podněcované naší neoliberální hrabivou ekonomikou a vedené washingtonskou válečnou mašinérií a NATO zabily jen od roku 2001 odhadem 12 až 15 milionů lidí po celé planetě.

Jen si představte ten roh hojnosti pro farmakologický průmysl, když bude obyvatelstvo nuceně očkováno, jako k tomu téměř došlo u H1N1 (prasečí chřipky) – kdy vlády už nakoupily stovky milionů vakcín, než propukl skandál WHO. Stovky milionů jednotek vakcín k nucenému očkování, bude-li to nezbytné, na bedrech daňových poplatníků. To byla strategie, která ale tehdy nezafungovala, ať to média nafukovala, jak chtěla.

Ovšem ten humbuk s Ebolou má všechny rysy další Washingtonem vyfabrikované operace pod falešnou vlajkou.

Ebola je člověkem vyrobitelná, člověkem ‚řiditelná‘ a člověkem šiřitelná – když už se s ní rozběhne humbuk. Vyděšené a ignorantské obyvatelstvo včetně toho v našich Západních městech může pak být snadno manipulováno, aby přijalo očkování, ať je jeho účinnost při zastavení choroby jakákoliv, čili řečeno jinak, jak je jakkoliv účinné její šíření. Sleduje se tím realizace myšlenky na podmanění a zlomení obyvatelstva, když se budou lidé uvrhávat do karantény (vězení), jen aby se zajistilo, že nepropuknou žádné nepokoje. Západní elita vedená Washingtonem svědomitě následovaným jeho evropskými loutkami a vazaly po celém světě by pak mohla potichoučku postupovat vpřed se svým podnikem do závěrečné fáze převzetí moci nad světem – se svým Jediným světovým řádem – s celým spektrem plánů na svou dominanci, s plněním plánů PNAC – Plán na nové americké století – které se realizují spolu s tím, jak píši tyto řádky, aniž by si toho někdo vůbec všiml.

Lidé, dejte si pozor! Jsme téměř ve stejném stavu jako u H1N1 (prasečí chřipky) – s mediálním humbukem rozpáleným až k psychóze, lidská paměť je ale krátká, a tak je vyvolání paniky a naprostého rozdrcení odporu snadné – nebude pak třeba žádných velkých vojenských výdajů, jelikož těch jen pár protestujících lze zlomit snadno. – A já se neodvažuji domýšlet, co s nimi ještě mohou udělat.

Díky bohu za Rusko a Čínu. Ti sice možná nejsou schopni zabránit Západnímu děsu z Eboly, jsou ale určitě naší poslední nadějí na zabránění plnocenné dominance Washingtonského gangu a jeho zločinných následovníků.

Autor Peter Koenig je ekonom a bývalý zaměstnanec Světové banky. Dlouhou dobu pracoval různě po světě v oboru životního prostředí a vodních zdrojů. Pravidelně píše pro Globarl Research, ICH, Hlas Ruska a teď pro RIA Novosti a blog Vineyard of the Saker i na další místa. Je autorem Imploze – Ekonomický thriller o válce, zničení životního prostředí a korporátní hrabivosti – což je fikce založená na 30 letech zkušeností u Světové banky po celém světě.

Hudební videoklip portrétující ebolu (Obolu) jako oblíbenou pomůcku Obamy aj. k nastolení NWO: