Unikl důvěrný dokument RAND Corporation o Ukrajině. Ukrajinský president Petro Porošenko podle tohoto akčního plánu navrženého analytiky RAND postupuje. Tohle Memorandum o „doporučeném rozvrhu aktivit“ automaticky znamená, že ten mírový plán, který potvrdil ukrajinský president Petro Porošenko, je předem určen k selhání. Tento dokument předkládá tři fáze vedení vojenské operace na východní Ukrajině.


První fáze představuje naprostou izolaci regionu, která znamená, že všichni místní občané jsou buď teroristi, nebo sympatizanti.

Region má být obklíčen vojsky a úplně izolován od jakéhokoliv toku zboží nebo osob. Vysílací služby, internetová spojení, telefonní a mobilní komunikace v regionu budou zrušeny.

Druhá fáze se nazývá Vytření.

Pozemním útokům mají předcházet letecké nálety proti strategickým zařízením. Dovoluje se při tom použití nekonvenčních zbraní.

V tomto dokumentu jsou rovněž uvedeny internační tábory u od lidí vyčištěných sídelních oblastí. Lidé projevující známky zapojení do bojů by měli být souzeni za terorismus.

Během třetí fáze by se měla po předchozím odpojení proudu obnovit jeho dodávka a obnovit i komunikace. Hranice by se měly posílit, aby se zabránilo možným provokacím. Všichni uprchlíci v internačních táborech by se měli kontrolovat, zda náhodou nepodporují separatismus.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat informační bezpečnosti. Všechna zahraniční média by se tam měla zablokovat.

Zvláště pečlivě si v tom Memorandu níže přečtěte stránku 2.

 

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: globalresearch.ca