Politické procesy, pravidelné policejní výslechy, dráty na hranicích, to vše na rozdíl od doby před rokem ’89 se dnes neděje. Důvod je prostý a jediný. Není to potřeba. Nepřekročitelné hranice máme v sobě. Cíleně zbudované na zvolených místech vymezující oblasti, čím se máme zcela svobodně zabývat a kde už by to vadilo. Realizujte se, pokud jde o váš osobní ekonomický prospěch, zvolte si takový nutný standard, že nic dalšího nebudete stíhat. Vydělávejte, utrácejte, bavte se, o nic dalšího se nezajímejte. Afghánistán je daleko, Sýrie taky, Ukrajina už je sice blíž, ale taky daleko.


Sypání fosforových bomb na obytné čtvrti měst východní Ukrajiny. Používání těžké vojenské techniky ukrajinskou armádou k vyhánění rusky mluvícího obyvatelstva. Popravy zajatců po bití a mučení. Vraždění jen pro ruský pas v kapse. Jednotky zabijáků sestavené za tím účelem propuštěných vězňů, ochotných provádět na rozkaz ty největší zvěrstva…

Je dost důvodů se domnívat, že velká média jsou nějakým způsobem přímo napojena na tajné služby. Novináři jsou přímými podílníky těchto událostí. Pokud by veřejnost v Evropě informovali, nedělo by se to. Média to umožňují svým krytím, podobně nese odpovědnost každý občan země, jejíž politici vládu v Kyjevě podporují.

Neznalost neomluví. Neregistrovat už směšnou protiruskou propagandu začíná být známkou obzvláštní tuposti. Zdrojů informací je dnes už dost, a to i češtině. Během pár vteřin si je možné kupříkladu dohledat, jaké díry do těla vypálí bílý fosfor. Je možné zpochybnit jednotlivé kamínky mozaiky, celkový obraz nikoliv. Existuje jen nepatrné procento těch, co chtějí poznat svět, jaký opravdu je, a poznání jdou naproti. Většina jde ale spolehlivě tam, kde ji chtějí mít.

Seriály, filmy, médii zpropagované knihy penetrují diváctvo vzorci chování, postoji v životních situacích. V současné produkci je kladné figury s možností ztotožnění heterosexuálního muže a otce od rodiny možné nalézt jen výjimečně.

Snižování hodnoty života, znevažováni lidství, štvaní žen a mužů proti sobě, potlačování a deformování tradic a hodnot našich předků… Vykořeněným a zmateným obyvatelstvem se snáze manipuluje. Na postupu je i s tím související ekonomizace života. Všechny aspekty života včetně partnerských a mezilidských vztahů jsou přibližovány obchodu.

Kromě dezinformování je potlačován jakýkoliv vnitřní rozměr lidské existence, a tedy záměrně to nejpodstatnější. Jako společnosti nám vzali nebe. Podle všech velkých postav historie je hmotný svět jen stínem světa myšlenek, idejí, přání a emocí. Odpověď na otázku, jak moc to platí, se dá zaslechnout na pozadí ozvěny, když v duchu zavoláme třeba „haló, amigo!“

Jiří Fanta

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]