Server HP poukazuje na 10 šokujících fotografií, které změní váš pohled na spotřebu a odpad. Pro individuálního, anonymního spotřebitele je v podstatě nemožné si představit fyzické důsledky toho, co den co den spotřebujeme a vyhodíme. Zatímco osobní podíl každého z nás na této zkáze nemusí být alarmující, jen těžko lze přehlížet kombinované důsledky lidských návyků a rituálů.


[quote align="center" color="#999999"]

Mobilní telefony, Atlanta 2005

Fotograf Chris Jordan se zaměřuje na drobný odpad, který naše společnost produkuje. Fotografuje obrovské skládky plné mobilních telefonů, zničených aut a obvodových desek. Tyto vyhozené produkty, namačkané na sebe v závratných množstvích, připomínají hypnotizující skládačky, abstraktní barevné obrazce či halucinogenní fraktály. Jordan přirovnává spletité nánosy vyhozených věcí k ohromujícím záběrům Velkého kaňonu.

Soubor fotografií, nazvaný „Neomluvitelná krása: Obrazy americké masové spotřeby“, poukazuje na nezpochybnitelnou pečeť americké kultury , jež může vyvolávat jak hrůzu, tak zvláštní, temnou přitažlivost. „Ty scény mě současně děsí a fascinují,“ říká Jordan. „Nezměrný rozsah naší spotřeby může působit bezútěšně, děsivě, podivně komicky a ironicky a dokonce i temně krásně; pro mě je bezesporným rysem toho všeho závratná spletitost.“

Zničená auta, Tacoma 2004

V konfrontaci s Jordanovými neotřesitelnými záběry ztrácíme schopnost přehlížet důsledky naší spotřeby, což je malý, nicméně nezbytný první krok na cestě k trvalé změně. „Jako americký spotřebitel nejsem v takové pozici, abych mohl někoho poučovat; vím ale, že když se zamyslíme nad nějakou složitou otázkou a neznáme odpověď, můžeme začít naslouchat svému nitru, jež může skýtat určitou možnost vývoje myšlení či konání. Doufám tedy, že tyto fotografie mohou sloužit jako brány ke zkoumání sebe sama. Nemusí to být zrovna pohodlné území, když však dáváme v sázku své sebe-uvědomění, alespoň víme, že jsme bdělí.“

Prohlédněte si Jordanovy pozoruhodné práce a všimněte si, jak se vyhozená elektronika přeměňuje v cosi, co připomíná tahy štětce nebo stavební bloky.

Obvodové desky, Atlanta 2004

Nabíječky mobilních telefonů, Atlanta 2004

Zničená auta, Tacoma 2004

Sklo, Seattle 2004

Elektronický odpad, New Orleans 2005

Kmeny stromů, Tacoma 2004

Recyklovaný odpad, Seattle 2004

Železný šrot, Tacoma 2004

[/quote]

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: huffingtonpost.com