Za posledních pár let věda Internetové trollologie učinila pár kroků. Minulý rok jsme se dozvěděli, že metáním urážek a vyvoláváním sporů na internetových sekcí pro komentáře, takzvaní internetoví „trollové“ (jež jsou často anonymní) mají často polarizující efekt na ostatní návštěvníky, což vede k politizaci, namísto k hlubšímu pochopení vědeckých otázek. To je sice špatné, ale není to nic s porovnáním nové psychologické publikace, vypovídající o osobnostech takzvaných trollů. Výzkum, vedený Erin Buckels z Manitobské univerzity a dvěma kolegy, se přímo zaměřil na průzkum, zda se lidé „zapojení do trollení“ charakterizují povahovými vlastnostmi, zapadajícími do takzvané „temné tetrády“ – machiavellismus


(ochota manipulovat a podvádět ostatní), narcismus (egoismus a posedlost sebou samým), psychopatie (chybějící soucit a empatie) a sadismus (požitek z utrpení ostatních).

Je těžké jejich výsledky podhodnotit: Studie nalezla vzájemné vztahy, některé vcelku významné, mezi těmito vlastnostmi a chováním trollů. Navíc našla spojitost mezi všemi body „temné tetrády“ (kromě narcismu) a celkovým časem, jaký jednotlivec stráví denně komentováním na internetu.

Ve studii byli trollové identifikováni více směry. Jedním byl prostý průzkum, tázací se účastníků, co „nejraději dělají“, když se nacházejí na online komentujících sekcích, nabízeje 5 možností: „debatují o problémech, které jsou pro ně důležité“, „vytváří si nové přátelé“, „trollí ostatní“, a „jiné“. Zde uvidíte, jak různé odpovědi o těchto preferencích na internetovém komentování sedí s odpovědmi na otázky, vytvořené speciálně pro identifikaci vlastností „temné tetrády“:

E. E. Buckels: „ Trollové se chtějí jenom bavit“, Rozdíly v osobnostech a jednotlivcích, 2014.

Pro ujištění, pouze 5.6% respondentů specifikovalo, že si užívají „trollení“. Naopak, 41,3% internetových uživatelů bylo „ne-komentujících“, což znamená, že se neradi zapojují do online diskusí. Takže trollové, jak jsou často podezříváni, jsou menšinou mezi komentujícími, ale dokonce ještě menší složkou všech internetových uživatelů.

Výzkumníci provedli několik studií, v nichž využili vzorů z Amazon's Mechanical Turk ale také vysokoškolských studentů, aby pochopili, proč se „trollení“ zamlouvá právě těmto typům osobnosti. Dokonce zkonstruovali vlastní nástroj průzkumu, jenž nazvali „Global Assessment of Internet Trolling“ (Globální určování internetového trollingu), neboli GAIT, zahrnující následující příklady:

  • Poslal jsem lidi šokovat/pohoršit webové stránky jen tak ze srandy.
  • Rád trollím lidi na fórech nebo v komentujících sekcích webových stránek.
  • Rád škodím hráčům v multi-player hrách a kazím jim hru.
  • Čím krásnější a čistá je věc, tím více uspokojující je ji zkazit.

Ano, někteří lidé skutečně řekli, že souhlasí s takovými výroky. A znovu, toto chování bylo spojeno se sadismem v různých formách, s psychopatií a machiavellianismem. Celkově, zjistili autoři projektu, je nejsilnější spojení mezi sadismem a trollením. Sadisté trollí, protože si to užívají. „Jak trollové, tak sadisté nacházeji potěšení v cizí úzkosti“, píší autoři. „Sadisté si chtějí jen užít zábavu… a internet je jejich hřiště!“

Studii podnítily webové stránky, obvlášť na významnějších zprávách médií, jež se stále více snaží nějakým způsobem zpoutat „trollí chování“. Před rokem se server Popular Science zcela zbavil sekce pro komentáře kvůli trollům, a YouTube též reaguje a snaží se trolling nějakým způsobem omezit.

Ale Erin Buckles z Manitobské univerzity, čelní autorka studie, si není jistá, jestli se tím něco spraví. „Protože jsou tato chování pro sadisty vnitřně motivující, moderátoři komentářů budou mít těžké problémy omezovat trollení trestáním (banování uživatelů atd.), komentovala emailem. „Nakonec trollení může mít pro sadisty příliš silný appeal, neboť mají dost limitované příležitosti, jak ventiloval svoje sadistické potřeby sociálně žádoucím způsobem“.

Překlad: Jan Petrák

Zdroj: motherjones.com