Obálka speciálního vydání časopisu Rozpoznávání vzorů ve fyzice (Pattern Recognition in Physics – PRP) – ohlašující, že tohle číslo je o „Vzoru variability sluneční aktivity, jejím původu v planetárním vlivu a dopadu na Zemi“. Až dosud se celá škála sil pokoušela zabránit, aby vyšla speciální edice PRP se svými 12 peer-review vědeckými články, které nabízí alternativní vysvětlení k tomu, co a jak přispívá k hybným činitelům klimatu! Je ironií, že takhle intenzivní úsilí o umlčení tohoto žurnálu jim vybuchlo do tváře – a téhle speciální edici se tím dostalo spíše rozsáhlého předvedení, než aby byla umlčena.


Vůbec nepřekvapuje, že pochybné pokusy o umlčení publikace narazily na hlasité a příkré námitky.

Problém začal, když těchto 19 vědců prohlásilo, že tohle speciální vydání vrhá „vážné pochybnosti“ na závěry IPCC.

To neblaze nesl ředitel vydavatelství Copernicus Martin Ramsnussen, který se tím dostal pod intenzivní tlak od klimatického establišmentu a přistoupil tedy k neuvěřitelnému rozhodnutí, aby okamžitě zrušil celý žurnál a to „bez jakékoliv diskuse s redaktory.“

 

„Inkvizice a pálení knih“

Uznávaný švédský vědec prof. Nils-Axel Mörner, bývalý šéf fakulty Paleogeofyziky a geodynamiky na Stockholmské universitě a zvláštní redaktor žurnálu PRP, vydal prohlášení o událostech, které vedly až k politicky motivovanému zrušení žurnálu.

Tímto rozhodnutím jsme náhle upadli zpět v evoluci humanismu a kultury do fáze inkvizice a pálení knih.

Debata je životně důležitou součástí vědy. Zakázat vědecký žurnál a dokonce ho celý zavřít, jen kvůli nevyhnutelnému závěru, který „vrhl vážné pochybnosti na otázku pokračujícího a dokonce zrychlujícího se oteplování podle tvrzení IPCC“ je nanejvýš nevědecké a neetické. Copernicus se svým zoufalým pokusem krýt IPCC zostudil.“

Nils-Axel Mörner byl rovněž presidentem Mezinárodní unie pro čtyřstrannou výzkumnou komisi o neotektonice a je autorem skoro 600 peer-review vědeckých článků. Celý ten speciální žurnál je ZDE.

Teď přichází pro žurnál skutečný test. Počkejme, co o něm řeknou „skuteční experti“.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: notrickszone.com