21. srpna 2013 byly opět v Syrském konfliktu použity chemické zbraně. Západní mocnosti, USA a Francie, vůbec ani na okamžik neváhaly a se zvláštním nadšením této tragédie zneužily, vyřvávají tedy, že je to zločin proti lidskosti a používají toho jako odrazového můstku, aby mohly vyhlásit svou připravenost k vojenským úderům proti syrské vládě. Aby nedošlo k žádnému omylu, zločin proti lidskosti to byl …, ten plyn ale NEPOUŽILA syrská vláda, použili jej NATO podporovaní rebelové. Toto video vám ukáže definitivní důkaz podporující toto tvrzení a my vysvětlíme, jaké jsou k těmto hrůznostem motivy u USA a NATO.

¨


Tyto uniklé dokumenty, které budeme prezentovat, máte k dispozici, abyste je šířili.