Podle nové studie profesora ekonomie Jamese Hamiltona z Kalifornské univerzity, Spojené státy nashromáždily více než 70 bilionů dolarů nezveřejněného dluhu, částku blížící se šestinásobku oficiálně udávané hodnoty. Jedinečný aspekt Hamiltonovi studie spočívá v tom, že zkoumá federální dluh, jehož výše nebyla doposud zveřejněna, zahrnující zejména vládní podporu v bydlení, pojištění vkladů, další záruky půjček, opatření přijatá Fedem a vládní svěřenecké fondy. Poté, co globální ekonomika dosáhla dna v roce 2008, federální dluh USA vystřelil vzhůru z 5 bilionů na odhadovaných 12 bilionů dolarů v roce 2013.


Splnění úrokové platby při tomto zadlužení představuje nelehkou výzvu pro Americké daňové poplatníky, kteří kromě samotného dluhu, musí každoročně splatit kolem 220 miliard dolarů jen na úrocích.

Navíc s úrokovými sazbami na vzestupu, Američané budou do budoucna čelit značně vyšším splátkám. Ve skutečnosti rozpočtový úřad Kongresu předpokládá, že čisté úrokové náklady Amerického federálního dluhu budou vyšší než celý obranný rozpočet do roku 2021.

Většina současného dluhového zatížení je přímým důsledkem ekonomické krize z roku 2008, která se vyznačovala nebývalou snahou ze strany Washingtonu na záchraně Americké ekonomiky z finančního krachu.

To vedlo k řadě sporných opatření ze strany FEDu, známých jako „kvantitativní uvolňování“ nebo „rozsáhlého odkupu aktiv“. Cílem těchto opatření byl nákup dlouhodobých cenných papírů, který by mohl pomoci snížit úrokové sazby, povzbudit investice a přimět ekonomiku k růstu.

Podle Hamiltona, „výsledkem nouzových úvěrů Fedu v letech 2006 až 2008 bylo zvýšení čistého zadlužení federální vlády o více než bilion dolarů."

Skutečný šok však přišel se zveřejněním nákladů programů Medicare a Social Security, které stály 27.6 a 26.5 bilionů dolarů každý zvlášť.

Hamilton nedokázal skrýt své překvapení nad tímto zjištěním.

„Tato čísla jsou tak obrovská, že je vůbec těžké si je představit.“ Řekl předtím, než vyjádřil znepokojení nad vývojem demografické situace Spojených Států. "Americká populace stárne a stárnutí populace znamená, že méně lidí platí účty, zatímco více lidí očekávají výhody. Tato skutečnost bude mít zásadní vliv na udržitelnost současné fiskální politiky ve Spojených státech.”

“Člověk by si myslel, že bychom si jako národ v dnešní době měli šetřit na důchod, ale ve skutečnosti tomu tak není. Současná obrovská výše federálního dluhu je stále větší starostí.”

Nejde jen o staré a nemocné, kteří se přidávají k zatížení dluhu USA. Studentské půjčky taktéž zaujímají významnou pozici.

Na konci roku 2012 Americké ministerstvo školství schválilo studentské půjčky v hodnotě 714 miliard dolarů, což je významný skok oproti 104 miliardám v roce 2007. Navíc s vládou, která selhává ve vytváření nových pracovních míst, absolventům poté chybí finanční prostředky na splácení těchto půjček.

Ačkoli zpráva vykresluje velmi znepokojivý obraz fiskální situace v Americe, někteří říkají, že tyto odhady mohou být ve skutečnosti ještě příliš optimistické.

Skutečné dluhové břemeno USA je mnohem větší, tvrdí profesor ekonomie Bostonské univerzity Laurence J. Kotlikoff, který sloužil jako ekonomický poradce za vlády Ronalda Regana.

"Jestliže sečtete všechny slíbené mandatorní výdaje včetně výdajů na obranu a odečtete všechny daně které očekáváme vybrat, rozdíl bude 211 bilionu dolarů. To je náš rozpočtový schodek, naše skutečné zadlužení.

Podle US National Debt Clock ( http://www.usdebtclock.org/), Americká vláda momentálně dluží 16.8 bilionů dolarů, což vychází v přepočtu na 53,000 dolarů na každého občana USA. Při pohledu na tyto neustále se zvyšující čísla může být obtížné si představit, jak USA budou čelit tomuto bezvýchodnému kruhu, se stárnoucí populací společně s tvrdou realitou moderní ekonomie.

Robert Bridge

Překlad: Aleš Caisek

Zdroj:  rt.com