Nemáme ohledně zdravotních rizik jistotu, ale stejně na vás budeme vypouštět plyn. Metropolitní dopravní úřad New York City údajně vydal oznámení cestujícím metrem, v němž nejenže jim poděkoval, že byli laboratorními krysami, ale také přiznal, že nemají plnou jistotu, jaké by vystavení tomuto plynu mohlo mít zdravotní účinky. Přiznali však, že vystavení tomuto plynu by mohlo u žen vést k předčasné menopauze.


AKTUALIZACE :

Článek Inhabitat.com o údajném sdělení MTA, na který jsme před tím dali odkaz, už zmizel. Ovšem podle dalších výzkumů má Brookhaven National Laboratory informace o užití perfluorcarbonátů při cvičení reakce na teroristy. Záměrem tohoto článku je předvést, že ty perfluorkarbonáty nemusí být určitě veřejnosti „neškodné“, jak tvrdily jiné novinové články a tisková prohlášení.

Jak už jsme před tím přes RT referovali, že Newyorské policejní oddělení v dubnu oznámilo, že do stanice městského metra v létě vypustí „neškodné“ plyny v rámci cvičení reakce na terorismus.

Policie vysvětlila, že cvičení otestuje připravenost na první reakci na chemický teroristický útok a na vysledování stopy uvolněných chemikálií.

Následuje plný text údajného sdělení:

[quote align="center" color="#999999"]

Děkujeme, že jezdíte MTA (metrem).

Tentokrát bychom vám rádi poděkovali za účast ve společné studii prováděné NYPD (policií) a Brookhaven National Laboratory, kterou sponzoruje ministerstvo obrany.

Během měsíce července budou cestující náhodně vystavováni plynnému perfluorkabonu v pěti městských obvodech na 21 linkách metra ve snaze prostudovat toky vzduchu systémem MTA.

Perfluorkabonáty jsou bez barvy, pachu a jsou účinnými člověkem vyrobenými skleníkovými plyny, které přispívají ke globálnímu oteplování. Uvolňují se jako vedlejší produkt při výrobě hliníku, používají se jako rozpouštědla v elektronickém průmyslu a jako chladivo v mnoha chladících systémech.

Dosud plně nerozumíme zdravotním účinkům vystavení plynným perfluorkabonátům, ale vystavení perfluorkarbonátům je spojeno s předčasným nástupem menopauzy. Studie na zvířatech zjistila, že tyto plyny významně mění funkce jater a štítné žlázy, zvyšují riziko nádorů a způsobují poruchy reproduktivních orgánů.

Tyto chemikálie se rozptylují jako test za účelem vaší ochrany proti nežádoucímu chemickému útoku.

Děkujeme, že jezdíte MTA a užijte si bezpečného dne.[/quote]

Tohle sdělení poukazuje, že plynné PFC nejsou „neškodné“ a že tento program je partnerstvím mezi policií a ministerstvem obrany.

Studie z roku 2011 z Lékařské fakulty West Virginia University dospívá k závěru, že „PFC jsou u žen spojovány s endokrinním rozvratem a že je třeba dalších výzkumů tohoto mechanismu.“

Tato medicínská studie, která zkoumala více než 25 000 žen, říká, že „výzkum byl výsledkem podnětu z hromadné žaloby.“

Ženy, které používají newyorské metro mohou zjistit, že jejich těhotenství je předčasně zkráceno. Tohle teroristické cvičení může za sebou zanechat i určité ženy do konce života bezdětné.

Pro ženy cestující metrem bude extrémně těžké vyhnout se expozici plynným PFC, protože cvičení bylo naplánováno na tuctech stanic na většině linek metra.

Tohle není poprvé, kdy americká vláda s cestujícími metra v NYC zacházela jako s nedobrovolnými laboratorními krysami. V 50. a 60. letech vědci z Fort Detrick vystavili cestující metrem bakteriím, aby určili možnost biologického útoku.

Další čtení:

[quote align="center" color="#999999"]

Zpravodaj Programu technologií první reakce říká: „DHS S&T provedla kontrolované vypuštění neškodných látek – plynného hexafluoridsulfidu (SF6) a perfluorcarbonátu (PFC) spolu se sodíkem, jakožto fluorescenčními částicemi – aby simulovali pohyby chemických či biologických působků, tvrdila Teresa Lustig, programová managerka vedoucí tuto studii pro DHS S&T’s Chemical and Biological Division. Vědci tyto plyny a částice vypouštěli do systém MBTA během sedmidenních testů.“[/quote]

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: infowars.com