23letý Owen Hurcum se stal prvním otevřeně nebinárním starostou Walesu poté, co byl vybrán radními v městské radě Bangor v Gwyneddu. (Foto: Twitter)

Owen, který se identifikuje jako genderqueer (Zastřešující pojem pro lidi, kteří se cítí být někde na škále mezi mužem a ženou. Někdy je zaměnitelný s výrazem genderqueer a má mnoho podkategorií, pozn. red.), je také chápán jako nejmladší starosta Walesu.