Japonští vědci plánují transplantaci nemocným lidem orgánů živočichů. Rada pro vědecko-technickou politiku při japonské vládě doporučila ministrům, aby povolili rozsáhlý výzkum v této sféře. Znamená to, že se nejžádanějšími dárci orgánů mohou v nejbližší budoucnosti stát například prasata jako anatomicky a geneticky nejbližší člověku. Vědci hodlají pěstovat lidské orgány v organismech živočichů. Později je bude možné transplantovat pacientům.


Hlasování o tomto projektu se má konat v červenci. Podpoří-li ho ministři, bude třeba změnit zákon, který platí v Japonsku od roku 2001. Naprosto zakazuje klonování člověka, porušení se trestá až desetiletým termínem odnětí svobody. Japonští vědci již vykonali pokus pěstování lidských orgánů uvnitř živočichů. Avšak nikoli jejich transplantaci lidem, řekl profesor z Ústavu všeobecné genetiky Ruské Akademie věd Sergej Kiseljov:

[quote align="center" color="#999999"]

Jaké nebezpečí to může v sobě tajit, není zatím snadné předpovědět, poněvadž transplantaci těchto orgánů člověku nikdo neprovedl. Mám ale za to, že tato technologie je velmi slibná. Je málo pravděpodobné, že dokážeme v nejbližší době reprodukovat orgány mimo organismus, zatímco zvlášť připravené živočichové mohou pěstovat tyto struktury ve svých útrobách.[/quote]

Vypadá to následovně: do embrya živočicha dávají lidské kmenové buňky. Pak je toto embryo transplantováno samici, která pak porodí mládě s lidským orgánem vhodným k transplantaci. Letos byly tyto pokusy úspěšně vykonány s prasaty. Avšak vzbudily takový rozruch, že se neshodují dokonce mínění ochránců zvířat. Prezidentka centra ochrany zvířat Vita Irina Novožilová je rozhodně odsoudila. Ale třeba ředitelka Mezinárodního fondu ochrany zvířat (IFAW) Maria Voroncová řekla, že jde o skutečný průlom v lékařství:

[quote align="center" color="#999999"]

Transplantace orgánů, když jde o záchranu člověka, je věc naléhavě potřebná. Mnozí již mnozí byli tímto způsobem zachráněni. A tito lidi žijí. Takže má-li to humánní cíle, je to ospravedlněné.[/quote]

S ohledem na etické problémy, jež jsou vždy spojeny s podobnými vědeckými elaboráty, navrhují vědci přísné omezení počtu povolení k pěstování lidských orgánů podobným způsobem. Každá žádost musí být pečlivě posouzena a až pak přijato rozhodnutí.

Zdroj:  czech.ruvr.ru