Občanské sdružení Iuridicum Remedium varuje před schválením návrhu mezinárodní dohody „Transatlantické obchodní a investiční partnerství” (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), především části stanovující mechanismus urovnání vztahů mezi investory a státy (investor-to-state dispute settlement, ISDS). Poslední vývoj při vyjednávání dohody TTIP spočívající ve snaze zařadit problematiku ochrany osobních údajů do této obchodní dohody ohrožuje zároveň úroveň ochrany osobních údajů v EU.


ISDS dává investorům možnost žalovat země před speciálními tribunály v případě, že by změny zákonů dané země mohly vést ke snížení jejich odhadovaných zisků. Rozšířená obdoba v České republice dobře známých arbitráží může znemožnit jakékoli legislativní změny, které by mohly být v neprospěch zahraničních investorů. Může se jednat například o znemožnění reformy autorského práva. Uvedený mechanismus ohrožuje samu podstatu demokracie, neboť v praktických dopadech omezuje možnosti národních parlamentů při tvorbě a změnách legislativy.

„Vyjednávání TTIP rovněž postrádá odpovídající veřejnou diskuzi stejně jako veřejností odmítaná smlouva ACTA, která se snažila podobným způsobem omezovat demokratické rozhodování v záležitostech autorského práva”, kritizuje návrh IT expert sdružení Iuridicum Remedium Václav Novák. V případě schválení smlouvy včetně ISDS by nadnárodní korporace mohly obcházet i nejvyšší soudní instance v EU a USA, což je principiálním nedostatkem, kterému by evropské země měly jednoznačně zabránit.

Poslední kola jednání o dohodě TTIP rovněž ukazují nárůst lobyingu v prospěch USA, který se snaží oslabit důslednost ochrany osobních údajů v EU zařazením problematiky ochrany osobních údajů právě do obchodní dohody TTIP. Jak upozornila ve své tiskové zprávě organizace EDRi (European Digital Rights), která sdružuje několik desítek nevládních organizací včetně IuRe, jedná se mimo jiné o důsledek aféry PRISM, která spolu s dalšími aférami vedla ke snížení důvěry v systém ochrany osobních údajů zejména občanů ze zemí mimo USA, které jsou v držení amerických společností. Americká ústava totiž chrání pouze soukromí Američanů. Toto zřejmě bude mít vliv na velké oslabení pozice USA na trhu cloud computingu, který se jen v rámci Evropské unie odhaduje v roce 2020 na 45 miliard euro.

„Dohoda týkající se standardů ochrany osobních údajů mezi USA a EU je i vzhledem k aféře PRISM a dalším případům z pohledu evropských standardů nepřijatelných zásahů do práv občanů EU v USA určitě potřebná. Nepovažujeme ale za vhodné ji spojovat s jakoukoli obchodní dohodou. Obě jednání i případné dohody by měly zůstat odděleny a základní lidské právo na ochranu soukromí nesmí být obětováno kvůli ekonomickým zájmům. Očekáváme, že orgány, které se jednání účastní za Českou republiku budou tuto pozici hájit,” uzavřel Václav Novák.

Zdroj: slidilove.cz