Podle zpráv z nezávislých aktivistických webů v USA (např. Realnews) se zdá, že vojenská justice chce dostát svému pochybnému jménu. Je slepá vůči zločinům spáchaným na civilním obyvatelstvu a naopak se snaží exemplárně odsoudit toho, který se proti nim postavil ve jménu lidskosti. Známý "whistleblower" přiznává vinu v 10 paragrafech, aby dostal "jen" 20 let a tak se vyhnul doživotí nebo trestu smrti. Ve vazbě už sedí více než 1000 dní a proces se dostává do kritické fáze. Bradley Manning se tzv. "cítí vinen", což se v procesním systému USA označuje jako polehčující okolnost přiznání viny (naked plea).

Bohužel záleží na náladě soudu, zda ji uzná nebo ne. Pokud běží vyjednávání, pak jde o tzv. „plea bargain“, kdy prokuratura souhlasí s projevením viny a odpustí zbylé paragrafy a trestní stíhání.

V případě Manninga stejně jako v případě zakladatele Wikileaks Juliana Assange však americká justice baží po krvi. Důvody jsou zřejmé. Z procesu s Manningem jasně vysvítá, že tento voják dal údaje Wikileaks na základě zděšení nad tím, jakých zločinů se američtí vojáci v Iráku dopouštěli na bezbranném civilním obyvatelstvu. Zejména útoky dronů byly pro něj rozhodujícím momentem, kdy začal jednat podle svého svědomí.

Na pozadí exemplárních trestů se však skrývá i další strach úřadů USA. Zabijácký Matrix a permanentní válka funguje jen tehdy, když se najde poslušný personál, který své vlastní svědomí nahradí oficiální vojenskou doktrínou USA. Totalitní svědomí pak funguje spolehlivě až do příslušného mezinárodního tribunálu s válečnými zločinci, jak to známe z historie. Obsluha dronů, odposlechů, fízlování občanů atd. musí dostat strach z případné občanské statečnosti a z případného jednání podle vlastního svědomí. Proto proces s Manningem nevypadá dobře. Trest musí být exemplární, aby ostatním vojákům nahnal strach.

Chcete-li podepsat petici požadující Manningovo propuštění, klikněte si ZDE.

Zdroj: e-republika.cz

]]>