Švédsko je pokládáno za úspěšnou zemi s rozvinutou infrastrukturou. Ale ve východní části země se ještě zachovala pouštní a bažinatá místa. Právě na takovém místě dělníci rozebírali starou železnici a nalezli velmi starou svatyni. Na místo přijeli archeologové v čele se Sary Gummessonovou. Po zahájení vykopávek byli vědci šokováni unikátním a strašným nálezem — na zaostřených kůlech byly nasazeny lidské lebky a ostatky.