Dalhouse University sídlící v kanadském městě Halifax, Nova Scotia, oznámila, že k obsazení pozic vyššího managementu hledá jen „rasově zřetelné a původně domorodé kandidáty“, aby tak povzbudila ke zvýšení diverzity. Univerzita vystavila email oznamující, že se uvolnilo místo vice-probošta pro studentské záležitosti, které dosud zastával Dr. Arig al Shaibah, který je rovněž ze zřetelné menšiny.


„Z mého hlediska, žádný argument kvalitami nemůže být v rozporu s tímto postupem. Ve skutečnosti je právě toto způsobem, jak se dopracovat k fakultě s nejvyššími kvalitami a s nejlepším obsazením personálem,“ řekla.

Tato veřejně financovaná univerzita je jen poslední z řady organizací, které v Kanadě používají peněz daňových poplatníků k tomu, aby vylučovaly z některých pozic bílé kandidáty na základě jejich rasy. I samotná CBC byla v minulosti předmětem kontroverze za inzeráty vylučující bílé žadatele.

Ve vlastních postupech najímání u CBC se uvádí: „Tam, kde existuje nízké zastoupení, budou upřednostněni stejně kvalifikovaní kandidáti, kteří jsou členy skupin vymezených Zákonem o rovném zaměstnávání: ženy, domorodci, osoby s postižením a členové viditelně menšinových skupin.“

Také francouzsko-jazyčný veřejný vysílač Radio Canada sídlící v provincii Quebec označil veřejný sektor v této provincii za „příliš bílý“ a odsuzoval, že v pracovních silách veřejného sektoru není dost etnických menšin.

Také v Británii se u BBC inzerují pracovní pozice, z nichž jsou na základě rasy vyloučeni bílí kandidáti.

Zdroj: " target="\\\_blank">breitbart.com