Portál warfiles publikoval zaujímavú informáciu, ktorá odznela z ústredia NATO. Odborníci NATO tvrdia, že ruský systém “Mŕtva ruka” je amorálny a bolo by potrebné tento systém odstaviť. (Možno by NATO chcelo politicky presadiť aj to, aby Rusi bojovali bez munície a tri dni dopredu o svojom prípadnom útoku informovali ústredie NATO v Bruseli). Láska USA k demokracii a liberálnym hodnotám je príslovečná a celosvetovo známa.

Práve kvôli týmto nadčasovým hodnotám sú Američania ochotní útočiť pod zásterkou boja proti terorizmu na všetky slabšie krajiny vo svete, ktoré sa dostanú do sféry záujmov USA. Nie je veľa krajín, ktoré dokážu USA umravniť , medzi tieto krajiny však určite patrí Rusko, Čína a zdá sa, že aj Severná Kórea.

Najväčší strach majú Američania z Ruska. Rusko má modernú armádu a takisto dostatočné množstvo jadrových zbraní, ktoré dokážu v prípade potreby vymazať USA z povrchu zemského. Ruský systém riadenia jadrových zbraní “Perimeter”, ktorý Američania nazvali “Dead Hand” je schopný naniesť jadrový úder na USA aj v prípade, ak by USA náhlym jadrovým útokom zničili Moskvu a ústredné velenie Ruska.

Na odpálenie rakiet stačí rádiový signál a informácie zo senzorov, ktoré zmerajú seizmickú aktivitu, zloženie vzduchu, radiáciu, prítomnosť človeka, ktorý by zmačkol povestný “červený gombík” nie je potrebná, na všetko stačí umelá inteligencia a minimálna kontrola zo strany ľudského faktora.

Zdroj: hs.sk