Níže je text trestního oznámení, které jsem podal na GIBS minulý týden. (Foto: archiv)

Oznámení o podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů maření úkolu úřední osoby ( § 330 TZ odst. 1, odst. 3. písm. A), B), zneužití pravomoci úřední osoby ( § 329 TZ odst. 1, odst. 3. písm A),B) policejním orgánem Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování PČR ve věci (ne) vyšetřování trestních oznámení poslanecké komise pro OKD.

Podle § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. je policejní orgán povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti.  Podle § 160 zákona č. 141/1961 Sb., nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného.

Dne 8. října 2019 byla Sněmovním dokumentem číslo 3516 vydána Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k OKD, kde ve stručnosti ( celá Zpráva má 54 stran a je v příloze tohoto podání ) stojí hned v úvodu ,,„Privatizaci OKD a navazující skutečnosti zřejmě doprovázela nekompetentní i závažná úmyslná protiprávní jednání politiků, úředníků, podnikatelů i jejich advokátů, která byla v rozporu se zájmy státu s jeho občanů, často trestněprávního charakteru“. Součástí důkazů byl posudek společnosti Ernst & Young  s vyčíslením aktiv OKD na 47,832 miliardy, který obdržela vláda před prodejem, podepsaný tehdejšími manažery Karbon investu, takže se o skutečné hodnotě prokazatelně vědělo dopředu a přesto byl státní podíl 45,88% prodán za pouhé 4,1 miliardy korun, kdy navíc došlo k podvodnému převodu 43 000 bytových jednotek z majetku OKD do soukromých kapes. Byty, v nichž bydlí 90 000 občanů ( tedy zhruba početně celé krajské město Pardubice ).

Od 8. října 2019 do dnešních dní neučinil výše zmíněný policejní orgán žádný relevantní právní krok a úkon, který vyžaduje zákon. Zcela evidentně tak pokračuje, dokonce nehledě na poslanecké vyšetřování, v předchozí snaze policie a státního zastupitelství ( kdy jejich práci musela suplovat poslanecká komise ) nechat věc tzv. "promlčet", neustále protahovat, zamlžovat její podstatu. A to s cílem, aby se občané naší země nedomáhali ničeho po miliardových zločincích a propadli beznaději a skepsi, že jsou bezprávní nevolníci státu ovládaného zločinci.

Dokumenty ke stažení na

ZDE a  ZDE

Daniel Novák