Pavel Hlávka (Svobodný vysílač CZ) přináší autentické záběry z nemocničního prostředí v ČR, kde probíhá léčba pacientů s diagnostikovaným onemocněním Covid-19. (Foto: Youtube)