Český kardiochirurg a emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. o současné situaci v rozhovoru pro projekt Inovace Republiky. (Foto: Youtube)