Kvůli řádění mutace omikron se mladoboleslavská nemocnice rozhodla zrušit plánované operace nenaočkovaným pacientům. (Foto: Flickr)

Klaudiánova nemocnice tak chce chránit personál i samotné pacienty. Jejich stížnosti podle právníků nemají šance na úspěch.

Kvůli „nepříznivému vývoji epidemiologické situace“ se vedení nemocnice rozhodlo odložit naplánované operace pro nenaočkované. Nemocnice se tak připravuje na šíření nakažlivější mutace koronaviru omikron a obává se, že dojde k zahlcení její kapacity.

„Důvodem tohoto rozhodnutí je především ochrana samotných pacientů, kdy zejména starší lidi můžou být ohroženi v průběhu a zejména v pooperačním období, kdy je jejich organismus vystaven mimořádné zátěži v souvislosti s vlastním operačním výkonem, nákazou onemocněním covid-19 s různými závažnými komplikacemi,“ vysvětlila nemocnice na svých stránkách.

Další příčinou je snaha ochránit ostatní pacienty nemocnice i její personál. Kolika pacientů se dané omezení dotkne, nemocnice nesdělila.

Své rozhodnutí vedení špitálu odůvodnilo společným stanoviskem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a dalších pěti odborných společností. Podle nich je očkování proti covidu významným faktorem ovlivňujícím výskyt závažných komplikací po operaci.

Omezení zákroků se netýká akutních operací a očního oddělení. Nadále je také zachována péče o onkologické pacienty. Podle informací MF Dnes z plánovaných operací omezila mladoboleslavská nemocnice jen malý počet zákroků na ORL.

Nemocnice se rovněž chrání před případnými právními spory. Jedinou šancí, jak se mohou neočkovaní k operaci dostat, je písemně přijmout vyšší míru rizika nakazit se covidem-19 v areálu nemocnice.

„Buď je možné výkon odložit do doby pro pacienta epidemiologicky příznivější nebo je možné, aby pacient vyjádřil kvalifikovaný nesouhlas s očkováním (negativní revers) a výkon podstoupil i za přítomnosti rizik, která jsou s absencí vakcinace spojená,“ uvedla nemocnice.

Podle právníků, které oslovila MF Dnes, stížnosti pacientům nepomohou. Nemocnice má totiž právo omezit neakutní zákroky.

„Součástí poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni je určitě i jejich poskytnutí včas, tedy včasné provedení operace. Pokud nejde o akutní případy, lze operaci odložit. Odůvodnění ochranou zdraví neočkovaných pacientů v současné situaci je legitimní argument,“ cituje deník advokáta Viktora Paka z kanceláře Pak & Švehelka, která poskytuje právní poradenství pro Svaz pacientů ČR.

Klaudiánova nemocnice je jedinou nemocnicí, která se k takovému kroku odhodlala. Jinde jsou v případě přehlcení kapacit plánované zákroky rušeny plošně.

Zdroj: snews.com