Naše děti by se měly ve škole učit, jak mají myslet, ne co si mají myslet. Ředitelé škol, kteří si přizvali Jeden svět na školách od Člověka v tísni, na tuto větu rezignovali.

Víc inkluze, multikultury a pravdy

Projekt Jeden svět na školách pustí sem tam do světa něco zajímavého, jde ale hlavně a především o ideologický projekt, který nám do škol tlačí víc plošné inkluze, víc multikultury a teď i víc „pravdy“. Takové projekty přímo způsobují úpadek českého vzdělání, postrádají smysl pro objektivitu, podílejí se na zavádění cenzury a tlačí dětem do hlav ideologii levicového progresivismu (všichni jsou si rovni, až na menšiny, ty jsou vždy o něco rovnější).

Projekty jako Jeden svět na školách přímo způsobují úpadek českého vzdělání, postrádají smysl pro objektivitu, podílejí se na zavádění cenzury a tlačí dětem do hlav ideologii levicového progresivismu (všichni jsou si rovni, až na menšiny, ty jsou vždy o něco rovnější).

Co je fér, určují oni sami, a co je pravda taky

Řeknou vám, že je potřeba plošně začleňovat, a už nedodají, že se tím často naruší celá třída a ve výsledku není spokojen nikdo. Jedni fatálně nestíhají, druzí se nudí, a trpí nakonec všichni. Odnáší to nenávratně naše budoucnost. Řeknou vám, ať jste ohleduplní, chápaví a tolerantní, ale jen k jedněm. U těch druhých na to nemáte právo, jinak jste rasista, xenofob a nácek. Tvrdí vám, že pravda je jen jedna, jiná není a že fér spíč je víc než frí spíč. Přeloženo do češtiny: můžete být tolerantní, ale nikoliv vůči těm, kteří tvrdí, že děti vznikají spojením muže a ženy, můžete kritizovat Zemana, ale ne Bidena, můžete nadávat na Rusko, opovažte se ale zpochybnit cokoli, co dělá USA, můžete svobodně vykřikovat, jak jsou Češi nenávistní vůči nelegálním migrantům, ale opovažte se napsat, že 450 z 452 sebevražedných teroristických útoků v roce 2015 bylo spácháno muslimskými extrémisty. To je ta jejich fér spíč. Zkrátka, co je fér, určují oni sami, a co je pravda taky. Nic z toho nepatří do normálního světa, natož do škol.

Kde nic není, ani neziskovka nebere, proto se jiný názor nedozvědí

Děti se po jejich videích a přednáškách jiný pohled na věc nedozví. Žádné granty ani dotace na to, aby někdo bránil konzervativní pohled na svět, vypisovány nejsou. A kde nic není, tam ani neziskovka nebere. Proto se děti nedozví, že zdroje, o nichž se často opírají, mají samy mnoho vad na kráse a těžko by obstály v objektivní argumentaci. Jako například zde nebo třeba tady

Jeden svět na školách, @HateFreeCulture, @nelez_spolek a podobní. Tvrdí vám, že pravda je jen jedna, jiná není a že fér spíč je víc než frí spíč. Akorát zapomenou dodat, že co je fér, určují oni sami, a co je pravda taky. Nic z toho nemá patřit do normálního světa, natož do škol.

Rasismus versus zkušenost

Tak tedy, milé děti, prozradím vám, jak to vidím já. V části Rasismus pro 1. stupeň základní školy například najdete video, v němž bílá a podle všeho majetná žena, odmítá v letadle sedět vedle člověka tmavé pleti. Pozor, spoiler: Dopadne to dobře. Oběť rasismu dostane místo v 1. třídě.

Rasismus nám nepřináší nic dobrého, to je pravda, milé děti. Co vám ale určitě Člověk v tísni, Eduin, Bob Kartous ani Martin Rozumek neřeknou, je, že dnes se tento termín víc než kdy jindy zneužívá k očernění těch, co kritizují multikulturalismus a informují o negativní zkušenosti ze soužití různých kultur a etnik. To, co se děje ve Francii, Švédsku a v Belgii není rasismus. To je zkrátka zkušenost, milé děti!

Co se děje ve Francii, Švédsku a v Belgii, není rasismus. To je zkušenost, milé děti! Pravda, kterou děti ve škole nikdy neuslyší od Jeden svět na školách z dílny @CLOVEKVTISNI a podobných neziskovek. Politické neziskovky do škol nepatří, neučte naše děti, co si mají myslet!

Nebojují proti stereotypům, sami je vytvářejí

Nechápu, proč Člověk v tísni a jeho projekt Jeden svět na školách tak masivně podněcuje nenávist proti bělochům, proč jsou jako rasisté vykreslováni výhradně běloši, proč Člověk v tísni a jeho Jeden svět dělá přesně to, co sám nejvíce odsuzuje – podléhá stereotypům? Vždyť většina bílých českých babiček nevypadá ani se nechová jako seniorka z videa. Naši důchodci zpravidla nejsou tak movití, naprosté většině z nich je jedno, vedle koho v letadle sedí a nejspíš řeší úplně jiné věci, než to, co se nám snaží ve videu podsunout. (Mezi námi, oni obecně naše důchodce rádi nemají. Tipuji, že kdyby na to byla vhodná nálada, usilují o to, aby senioři přišli o volební právo vůbec.) 

Jeden svět na školách z dílny @CLOVEKVTISNI nebojuje se stereotypy. On je sám vytváří.

Napadlo už někoho přestat dělat to, co nefunguje?

Bilance je vážně smutná. Navzdory velkému množství politických neziskovek, které stále více nabírají na síle, navzdory všem milionům, které do nich ročně od státu i EU proudí, přes to všechno ze studií, průzkumů a analýz pořád dokola vychází, že jsme stále více rasističtí, xenofobní a plní předsudků. Je evidentní, že více peněz, více neziskovek, více aktivistů už ničemu neprospěje. Napadlo tedy někoho přestat dělat to, co přes veškerou snahu všech zúčastněných (zahrnuje masivní zahraniční podporu) nefunguje a má dokonce opačný efekt? Nebo alespoň přestat ten kolos, který se pochopitelně potřebuje za každou cenu udržet u koryta, financovat? Buď nenapadlo, nebo na tom participují všichni.

Děti se jim nemají jak bránit

Děti jsou nejzranitelnější a nejjednodušeji manipulovatelnou masou. Proto na školách nemají co dělat žádné ideologické projekty. Děti se jim nemají jak bránit. Věří tomu, že konají dobro a potrvá ještě několik dlouhých let, než si budou moci vytvořit svůj vlastní názor poskládaný z mnoha různých informací. Pokud v té době nějaké jiné budou moci vůbec být.

Na konzervativní a pravicové smýšlení se žádné granty nevypisují. Kde nic není, ani neziskovka nebere, a proto například děti na školách nemají možnost slyšet názor protistrany.

Víc světů netřeba. Jim stačí jeden

U těchto projektů nelze nikdy vyloučit, že jsou skrytě navázány na liberálně progresivistické politické strany. Pokud by se domněnky potvrdily, znamenalo by to, že některé z nich získávají značnou a nezanedbatelnou výhodu oproti stranám jiným. Jedno se jim musí ale nechat. Jeden svět na školách nese správný název. Oni víc světů nepotřebují. Oni si vystačí s jedním – s tím jejich.

Nálepka dezinformátora vám zůstane navždy. I když jste měli pravdu

Teď nově přišli s příručkou do škol proti dezinformacím o Covidu. V ní se tvrdí, že jednou z misinformací je teorie, že virus unikl z laboratoře. (Pozn. autora: misinformace je v podstatě dezinformace, která má za účel zmást veřejný prostor. Ano, dezinformace už má i podkategorie s vlastním názvoslovím.) 

Včera to mis- či dezinformace ještě byla, jak se začíná ukazovat, dnes už dost možná není, jen ta nálepka dezinformátora vám zůstane. Navždy.

A pokud dopustíme tuto nebezpečnou hru jen na jednu možnou pravdu, kterou samozřejmě určují výhradně naše líbodemo slunka plná pravdy a lásky, brzy nám to Evropská unie tvrdě spočítá.

Studentské volby r. 2019 pořádané projektem Jeden svět na školách: