Historik Blažek, který byl nařčen před prezidentskými volbami, že lže, tak se nyní ukázalo, že měl pravdu a nyní žádá omluvu. (Foto: Flickr)

Byl jsem členem Zpravodajské správy Generálniho štábu

Pred druhým kolem prezidentských voleb jsem podpořil Petra Pavla, kterého jsem předtím kritizoval predevším za zamlčování jeho příslušnosti ke komunistické vojenské rozvědce. Důvodem byla moje obava z politického stylu druhého kandidáta Andreje Babiše.

Pavel mne na podzim 2022 ve velmi sledovaných rozhovorech na DVTV a CNN Prima News opakovaně označil za lháře, aniž by popsal, v čem jsem nehovořil pravdu. Pavla jsem před druhým kolem požádal, aby doplnil svůj oficiální životopis na své volebním webu o skutečnost, že byl od srpna 1988 příslušnikem vojenské rozvědky a poté studoval na její zpravodajské škole. Pavel na webu generalpavel.cz či na webu spolusilnejsi.cz tuto skutečnost před druhým kolem neuvedl. Neučinil tak doposud.

Včera se konala jeho inaugurace a stal se definitivně prezidentem České republiky. Na oficiálnich stránkách prezidentského úřadu (hrad.cz) byl publikován jeho životopis, kde se objevila tato pasáž o jeho předlistopadové kariéře: „Po ukončení vysoké vojenské školy ve Vyškově roku 1983 jsem začínal u výsadkového vojska. Ve 21 letech jsem podal přihlášku do KSČ a v letech 1985–1989 jsem byl jejím členem. V roce 1988 před nástupem na postgraduální kurz jsem se stal členem Zpravodajské správy Generálního štábu.“

Těší mne, že Petr Pavel konečně popsal sice pouze stručně, ale věcně, co před listopadem 1989 dělal. Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA byl oficiálni název komunistické vojenské rozvědky vybudované podle vzoru sovětské GRU (zkratka je z ruského akronymu ГРУ znamenajícího Главное разведывательное управление, Glavnoje razvedyvatělnoje upravlenije, česky Hlavní správa rozvědky). Udělal to sice až po volbách, ale v tomto případě jistě platí, že nikdy neni pozdě. Děkuji a dovoluji si ho požádat touto cestou o doplnění této informace také na volebních webech a současně o omluvu za to, že mne označil za lháře. Pravda Páně vítězí.

Petr Blažek, historik