Zpravodajský portál Seznam zprávy informoval o tom, že ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál vypracoval bakalářskou práci, kde program na hledání plagiátů nalezl 14% shodu s jiným textem. Má se jednat o neodcitované části. (Foto: Seznam zprávy)

Zpravodajský portál Seznam zprávy informoval o tom, že ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál vypracoval bakalářskou práci, kde program na hledání plagiátů nalezl 14% shodu s jiným textem. Má se jednat o neodcitované části.

„Program na odhalování plagiátů však v Krčálově bakalářské práci nalezl podobnosti ve 14 procentech textu. Odhalené pasáže se týkaly zejména neocitovaných odstavců z odborných knih, které tak autor v práci nepřímo vydával za svoje vlastní formulace," píše Seznam a připomíná, že v případě bývalé ministryně Malé se jednalo o shodu „pouze" v 5 procentech. Ta po skandálu s opisováním nakonec odstoupila.

Portál dále říká, že při podrobné analýze, kterou provedl, byla shoda s jiným textem ještě větší, jelikož program na odhalování plagiátů některé pasáže neodhalil.

„Celkem bylo objeveno nejméně 25 stran z většiny přepsaného textu, nebo textu, který se liší jenom v jednotlivých slovech," píší Seznam zprávy.

Bakalářskou práci, podle informací serveru, Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.