Bývalý velitel vojenského zpravodajství a bezpečnostní expert Andor Šándor na své facebookové stránce okomentoval rostoucí obavy z možného pandemického rozšíření koronaviru. Zajímá ho, jak by ve skutečnosti fungovalo krizové řízení samospráv. (Foto: Facebook)

Šándor píše o nouzovém zásobování potravinami a pitnou vodou, odvozu odpadků apod.  „Jinými slovy, jak by se soukromé společnosti, často v rukou zahraničních majitelů, podřídily požadavkům měst či krajů. Jejich obyvatelé by nesměli opouštět svoje domovy a města. Naopak by zásobování, odvoz odpadu a další služby musely do těchto prostor vjíždět,“ okomentoval.